Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Olszewski JL. 1980. Reprezentatywność pomiarów parowania dokonywanych ewapometrami Piche'a. Przegląd Geofizyczny 25: 45-52.
  2. Olszewski JL. 1975. Recenzja: Karpenko V.N. 'Rosa'. Leningrad, Gidrometeoizdat, 1974. Przegląd Geofizyczny 20: 348-349.
  3. Olszewski JL. 1972. Recenzja: Dimitrov D.I. 'Klimatologia na Bulgaria'. Sofia, Nauka i Izkustvo, 1972. Przegląd Geofizyczny 17(25): 318-319.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści