Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Bartoń K, Rafiński J. 2006. Co-occurrence of agile frog (Rana dalmatina Fitz. in Bonaparte) with common frog (Rana temporaria L.) in breeding sites in southern Poland. Polish Journal of Ecology 54(1): 151-157. PDF
  2. Oksanen T, Oksanen L, Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 2000. Predation and the dynamics of the bank vole Clethrionomys glareolus. Polish Journal of Ecology 48, Suppl.: 197-217.
  3. Hansson L, Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 2000. Regional differences in dynamics of bank vole populations in Europe. Polish Journal of Ecology 48, Suppl.: 163-177.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści