Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Cromsigt JPGM, Kuijper DPJ. 2011. Revisiting the browsing lawn concept: evolutionary interactions or pruning herbivores? Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics 13: 207-215. Link DOI: doi:10.1016/j.ppees.2011.04.004
  2. Kuijper DPJ, Dubbeld J, Bakker JP. 2005. Competition between two grasses with and without grazing over a natural productivity gradient. Plant Ecology 179: 237-246.

Książki

Rozdziały w książkach

  1. Krasnodębski D, Olczak H, Samojlik T. 2011. Wczesnośredniowieczne cmentarzyska Puszczy Białowieskiej. W: "In silvis, campis… et urbe" średniowieczny obrządek pogrzebowy na pograniczu polsko-ruskim.Red. Cygan S, Glinianowicz M, Kotowicz Piotr. Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów-Sanok: 144-174.

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści