Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Raczyński J. 1972. Aktualny stan i perspektywy ochrony i hodowli żubra w Polsce na tle tendencji światowych. Biul. Sekcji. Ogr. Zool. P T Zool.: 1-14.
 2. Olszewski JL. 1972. Jeden, czy wiele ośrodków wczasowych? Perspektywy 42: 38

Książki

 1. Pietrzyk-Kaszyńska A, Rechciński M, Olszańska A, Mączka K, Matczak P, Niedziałkowski K, Cent J, Peek B, Grodzińska-Jurczak M. 2016. Usługi ekosystemów na obszarach cennych przyrodniczo z perspektywy różnych grup interesariuszy. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Rozdziały w książkach

 1. Tokarska M. 2010. Być albo nie być, czyli co żubr ma w genach. W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 75-84.
 2. Hofman-Kamińska E, Kowalczyk R. 2010. Czego żubr szuka na polu? W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 135-146.
 3. Jędrzejewska B. 2010. Czynniki kształtujące dynamikę populacji żubra w Puszczy Białowieskiej w XIX i XX wieku. W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 42-50.
 4. Samojlik T, Jędrzejewska B. 2010. Historia ochrony żubra w Puszczy Białowieskiej do końca XVIII wieku. W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 23-32.
 5. Górny M, Lawreszuk D, Jedrzejewski W, Tolkacz A, Ortyl B, Kowalczyk R, Mieszkowska A, Serwatka R. 2010. Korytarze ekologiczne w „Krainie żubra” – efekty projektu LIFE. W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 93-110.
 6. Ławreszuk D, Kowalczyk R, Wójcik MJ. 2010. Projekt LIFE „Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej – Kraina Żubra" – działania, wyniki, efekty ekologiczne. W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN,: 5-22.
 7. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Niedziałkowski K, Wójcik MJ. 2010. Rekomendacje do strategii ochrony żubra w Puszczy Białowieskiej. W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 211-217.
 8. Krasińska M, Krasiński AZ. 2010. Rezultaty restytucji żubra Bison bonasus (L.). W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 33-42.
 9. Krasińska M, Krasiński AZ, Ławreszuk D. 2010. Rozprzestrzenienie populacji i użytkowanie terenów otwartych przez żubry w Puszczy Białowieskiej. W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 111-122.
 10. Kowalczyk R, Kamiński T, Schneider CT. 2010. Wpływ zimowego dokarmiania na żubry w Puszczy Białowieskiej. W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 147-160.
 11. Krasiński AZ. 2010. Żubr i jego bliski krewny z Ameryki. W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 85-92.
 12. Kowalczyk R. 2010. Żubr – król lasów czy łąk, polan i dolin rzecznych? W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 123-134.
 13. Krasińska M, Krasiński Z A, Wołk E. 2006. Ocena stanu zdrowotnego populacji żubrów w Puszczy Białowieskiej na podstawie biochemicznych parametrów surowicy krwi oraz wybranych zmian patologicznych u eliminowanych osobników. W: Perspektywy rozwoju populacji żubrów.Red. Olech W. Wydawnictwo ARTISCO, Gorzałkowice-Zdrój: 28-36.
 14. Krasiński ZA, Krasińska M. 2000. Telemetria żubrów i jej znaczenie dla nauki i praktyki. W: Materiały z konferencji "Stan hodowli żubrów w rezerwacie żubrowisko i perspektywy jego rozwoju, Pszczyna, 11-12 maja 2000. Nadleśnictwo Pszczyna,: 25-26.
 15. Pucek Z. 1995. Ocena stanu i rozwoju zoologii w Polsce. Raport syntetyczny. W: Nauki biologiczne w Polsce: Stan, osiągnięcia, perspektywy..Red. Klekowski Z, Bielecki T, Chojnacki T. Wydział II PAN, Warszawa: 117-143.
 16. . 1994. Stan i perspektywy ochrony zubra . W: Sovremennyje problemy ohrany zubra. Materialy mezdunarodnogo sympozjuma po zubru. 26-27 marta 1992. Kamieniuki.Red. Kozlo PG. Min. prir. res. i ohr. okruz. sredy, Inst. zool. ANB, GNP 'Biel. P.', Minsk: 18-24.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Krasińska M. 1988. Osiągnięcia i perspektywy restytucji żubra Bison bonasus w ZSRR. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3: 80-86.
 2. Pucek Z. 1973. Stan i perspektywy rozwoju teriologii w Polsce. Przegląd Zoologiczny 17: 329-339.
 3. Pucek Z. 1972. Stan i perspektywy badań nad żubrem w Polsce. Postępy Restytucji Żubra 3.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści