Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

  1. Łomnicki A. 2009. Finansowanie najwybitniejszych. Pauza Akademicka 43: 3.
  2. Cichoń M, Łomnicki A. 2009. Jak rozstrzygać konkursy o granty. Pauza Akademicka 20: 1.
  3. Łomnicki A. 2009. Otwarty dostęp – open access do czasopism naukowych. Pauza Akademicka 38: 1-2.
  4. Łomnicki A. 2009. Polemika o czasopismach naukowych. Pauza Akademicka 35: 3.
  5. Łomnicki A. 2009. Sukces polskich badaczy – i jaka nauka z tego płynie. Pauza Akademicka 53: 1.
  6. Łomnicki A. 2009. Wypowiedzi w dyskusji o polskich czasopismach naukowych. Pauza Akademicka 24: 3.
  7. Łomnicki A. 2008. Granty dla samodzielnych badaczy. Pauza Akademicka 10: 3.
  8. Łomnicki A. 2008. O Europejskiej Radzie Badań Naukowych grantach dla usamodzielnienia się młodych badaczy, pozycji naszego kraju w nauce i co można by zmienić na lepsze. Cz. 1. Pauza Akademicka 4: 3.
  9. Łomnicki A. 2008. O Europejskiej Radzie Badań Naukowych grantach dla usamodzielnienia się młodych badaczy, pozycji naszego kraju w nauce i co można by zmienić na lepsze. Cz. 2. Pauza Akademicka 5: 2-3.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści