Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Krasińsi ZA, Krasińska M. 2017. Odłowy żubrów nizinnych Bison bonasus bonasus (L.) w Puszczy Białowieskiej w latach 1821-1918. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 36: 91-98.
 2. Zub K. 2017. Rozmieszczenie i liczebność małych ssaków na obszarze Parku Narodowego "Bory Tucholskie". Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 36: 85-97.
 3. Boratyński JS, Kasprzyk K, Owieśny M, Górski D. 2013. Observation of the wintering of the pond bat Myotis dasycneme (BOIE, 1825) in Citadel of Grudziądz. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 32: 85-87.
 4. Krasińska M, Wójcik AM, Szuma E, Baryshnikov GF, Miloserdov DJ. 2013. Zmienność wielkości rogów żubrów nizinnych żyjących w Puszczy Białowieskiej współcześnie i na przełomie XIX i XX wieku oraz żubrów kaukaskich. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 4 (32): 27-51.
 5. Arciszewski M, Chętnicki W, Łupiński ŁS, Miruć A, Suchowolec A. 2012. Płazy Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 31: 77-92.
 6. Krasińska M, Krasiński ZA. 2010. Przebieg i dyspersja choroby nekrotycznego zapalenia napletka samców żubrów na terenie polskiej części Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 29 (2): 107-128.
 7. Bunevich AN, Krasińska M, Daleszczyk K. 2006. Powstanie i rozwój wolno żyjącej populacji żubra nizinnego, Bison bonasus bonasus (L.) w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 25(4): 101-118.
 8. Czykier E, Krasińska M. 2006. Stężenia wolnego testosteronu w surowicy samców żubra (Bison bonasus) w zależności od wieku, masy ciała i masy jąder-badania wstępne. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 25(4): 119-132.
 9. Krasiński ZA, Krasińska M. 1999. Free-ranging populations of lowland European bison in the Białowieża Forest. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 18: 3-75.
 10. Krasiński ZA, Krasińska M. 1997. Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 16: 47-53.
 11. Krasińska M, Krasiński ZA. 1997. Wykorzystanie terenu ścisłego rezerwatu przyrody Białowieskiego Parku Narodowego przez żubry. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 16: 63-77.
 12. Krasińska M, Krasiński ZA, Bunevich AN. 1997. Zróżnicowanie wielkości grup mieszanych w populacjach żubra w zależności od wykorzystania ekosystemów Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 16: 55-66.
 13. Jędrzejewska B, Bunevich AN, Jędrzejewski W. 1995. Observation of brown bear Ursus arctos in Białowieża Primeval Forest i 1948-1950. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 14(4): 87-90.
 14. Krasiński ZA, Bunevich AN, Krasińska M. 1994. Charakterystyka populacji żubra nizinnego w polskiej i białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 13 (4): 25-67.
 15. Krasiński ZA, Krasińska M. 1994. Funkcjonowanie populacji żubra nizinnego w Puszczy Boreckiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 13 (4): 89-106.
 16. Krasińska M, Krasiński ZA. 1994. Struktura przestrzenna populacji żubrów w polskiej części Puszczy Białowieskiej w latach 1976-1993. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 13 (4): 69-87.
 17. Krasiński ZA, Krasińska M, Leniec H. 1994. Żubry w Puszczy Knyszyńskiej. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 13 (4): 107-114.
 18. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 1992. Drapieżniki Białowieskiego Parku Narodowego i ich wpływ na gryzonie leśne w jesieni i zimie. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 11: 79-89.
 19. Fedyk S. 1970. Aberracje chromosomowe u ssaków i ich znaczenie w ewolucji kariotypu. Mater. Konf. Nauk. 'Anomalie chromosomów autosomalnych'. Białystok 5-6 VI 1970. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 14
 20. Pucek M. 1970. Jadowitość u ssaków. Mec., str.4, Audycja Międzynarodowego Uniwersytetu Radiowego. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 11

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 2000. Recenzja: 'Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody', t. 18, zeszyt 4, 1999. Wyd. Krajowy Zarząd Parków Narodowych - Białowieski Park Narodowy, Białowieża. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 56 (3): 107-108.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści