Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Rentería-Solís Z, Kołodziej-Sobocińska M, Riehn K. 2018. Alaria spp. mesocercariae in Eurasian badger (Meles meles) and wild boar (Sus scrofa) from the Białowieża Forest, north-eastern Poland. Parasitology Research 117 (4): 1297-1299. Link DOI: doi:10.1007/s00436-018-5819-5
  2. Kondzior E, Tokarska M, Kowalczyk R, Ruczyńska I, Sobociński W, Kołodziej-Sobocińska M. 2018. The first case of genetically confirmed sparganosis (Spirometra erinaceieuropaei) in European reptiles. Parasitology Research 117 (11): 3659-3662. Link DOI: doi:10.1007/s00436-018-6079-0
  3. Kołodziej-Sobocińska M, Yakovlev Y, Schmidt K, Hurníková Z, Ruczyńska I, Bednarski M, Tokarska M. 2018. Update of the helminth fauna in Eurasian lynx (Lynx lynx) in Poland. Parasitology Research 117 (8): 2613-2621. Link DOI: doi:10.1007/s00436-018-5953-0
  4. Kołodziej-Sobocińska M, Dvoroznakova E, Dziemian E, Machnicka-Rowińska B. 2007. Trichinella spiralis reinfection: macrophage activity in BALB/c mice. Parasitology Research 101: 629-637.
  5. Kołodziej-Sobocińska M, Dziemian E, Machnicka-Rowińska B. 2006. Inhibition of nitric oxide production by aminoguanidine influences the number of Trichinella spiralis parasites in infected “low responders” (C57BL/6) and “high responders” (BALB/c) mice. Parasitology Research 99: 194-196.
  6. Machnicka B, Dziemian E, Rocki B, Kołodziej-Sobocińska M. 2003. Detection of Echinococcus multilocularis antigens in feaces by ELISA. Parasitology Research 91: 491-496.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści