Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Laudet F, Selva N. 2005. Ravens as small mammal bone accumulators: First taphonomic study on mammal remains in raven pellets. Paleo 226: 272-286. PDF
 2. Fosse P, Laudet F, Selva N, Wajrak A. 2004. First neotaphonomic observations on bone assemblages from Białowieża (nort-east Poland): their relevance for European Pleistocene sites. Paleo 16: 91-106.
 3. Wolsan M. 1993. Evolution des Carnivores quaternaires en Europe centrale dans leur contexte stratigraphique et paleoclimatique. L'Anthropologie 97: 203-222.
 4. Wolsan M. 1992. Phylogenie der frühen marderverwandten Raubtiere Europas. Kurzfassungen der Vortr'age und Poster, 62. Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft (Berlin 1992): 44.
 5. Nadachowski A, Wolsan M, Godawa J. 1991. New localities of late cenozoic faunas from Przymiłowice in the Cracow-Wieluń Upland, Poland. Przegląd Zoologiczny 27: 425-435.
 6. Nadachowski A, Madeyska T, Rook E, Rzebik-Kowalska B, Stworzewicz E, Szyndlar Z, Tomek T, Wolsan M, Wołoszyn BW. 1989. Holocene snail and vertebrate fauna from Nad Mosurem Starym Duża Cave (Grodzisko near Cracow): palaeoclimatic and palaeoenvironmental reconstructions. Acta Zoologica Cracoviensia 32: 495-519.
 7. Alexandrowicz SW, Ginter B, Kozłowski JK, Madeyska T, Nadachowski A, Pawlikowski M, Szyndlar Z, Wolsan M. 1989. Profil i fauna osadów półnego glacjału i holocenu w Jaskini Zawalonej w Mnikowie. Spraw. Posiedz. Kom. Nauk., PAN Oddz. Kraków 31/1/: 216-218. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 255
 8. Nadachowski A, Wolsan M. 1987. Ocena archeozoologiczna szczątków zwierzęcych z osady i cmentarzysk grupy masłomęckiej.
 9. Bocheński ZM, Nadachowski A, Wolsan M. 1987. Pochówki zwierzęce z cmentarzyska grupy masłomęckiej w Mroczynie (młodszy okres wpływów rzymskich, południowo-wschodnia Polska).: 321-329.
 10. Valde-Nowak P, Nadachowski A, Wolsan M. 1987. Upper Palaeolithic boomerange of a mammoth tusk in south Poland. Nature 329: 436-438.
 11. Wolsan M, Bieniek M. 1987. Występowanie rysia Lynx lynx w Polsce w czwartorzędzie. Streszcz. Ref. XIV Zjazdu PTZool., (Szczecin 1987): 242.
 12. Wolsan M. 1984. Recenzja: Hopkins D.M., Matthews J.V., Schweger C.E. Jr., Yong S.B. 'Paleoecology of Beringia'. Przegląd Zoologiczny 28: 556-558.
 13. Ruprecht AL. 1983. Cios i zęby mamuta. Gazeta współczesna. Magazyn 274: 5
 14. Ruprecht AL. 1971. Słoń leśny /Palaeloxodon antiquus/ w północno-wschodniej Polsce. Folia Quaternaria 37: 19-21.
 15. Ruprecht AL. 1969. Kopalne szczątki ssaków z terenu Białostocczyzny. Rocznik Białostocki 9: 335-348.
 16. Ruprecht AL. 1965. Kopalne czaszki niedźwiedzia brunatnego, Ursus arctos L. z okolic Ciechocinka. Przegląd Zoologiczny 9: 422-426.

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Nadachowski A, Wolsan M. 1989. Ocena archeozoologiczna szczątków zwierzęcych ze stanowisk grupy masłomęckiej /młodszy okres wpływów rzymskich, południowo-wschodnia Polska/. W: Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim (materiały z konferencji).Red. Gurba, J.. Universytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 32: 2
 2. Kubiak H, Wolsan M. 1986. Castoridae (Rodentia, Mammalia) from the Miocene of Przeworno in Silesia (Poland). W: Investigations on beavers.Red. Pilleri, G.. Brain Anat. Inst., Berne 34: 155-160.

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści