Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Buchalczyk T, Markowski J. 1979. Ssaki Bieszczadów Zachodnich. Ochrona Przyrody 42: 119-150.

Książki

Rozdziały w książkach

  1. Niedziałkowski K. 2009. Ochrona przyrody i krajobrazu we współdziałaniu z lokalnymi społecznościami na przykładzie parków narodowych w Anglii. W: Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych.Red. A. Andrzejewska, A. Lubański. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 67-79.
  2. Wójcik AM, Wójcik JM. 2007. Ochrona ssaków owadożernych. W: Ochrona przyrody w lasach. I. Ochrona zwierząt. Ornatus, Poznań: 93-103.
  3. Krasińska M, Krasiński ZA. 2007. Ochrona żubra. W: Ochrona przyrody w lasach I. Ochrona zwierząt. Wydawnictwo Ornatu, Poznań: 197-205.

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści