Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Selva N, Wajrak A. 2003. Observations of a hawk owl Surnia ulula in the Białowieża Forest during the winter 2002/2003 (in Polish with English summary). Notatki Ornitologiczne 44: 226-230.
  2. Stój M, Ćwikowski C, Zub K. 2000. Pokarm orła przedniego Aquila chrysaetos w polskiej części Karpat. Notatki Ornitologiczne 41: 187-200.
  3. Pugacewicz E, Zub K. 1999. Liczebność, rozród oraz pokarm sowy błotnej Asio flammeus w Kotlinie Biebrzańskiej. Notatki Ornitologiczne 40: 69-77.
  4. Ożga W, Zalewski A. 1992. Factors affecting the numbers and distribution of the collared dove (Streptopelia decaocto) in Toruń [In Polish with English summary] . Notatki Ornitologiczne 33: 251-256.
  5. Ruprecht AL. 1987. Altruizm u kawek /Corvus monedula/. Notatki Ornitologiczne 28: 108-109.
  6. Wołk E. 1968. Awifauna jeziora Ostrowo w powiecie Kamień Pomorski. Notatki Ornitologiczne 9: 69-77.
  7. Borowski S, Olszewski JL. 1966. Łowienie się ptaków w pułapki ustawione na drobne ssaki. Notatki Ornitologiczne 7: 29-30.
  8. Borowski S. 1963. Przyczyny katastrofalnych strat lęgowych bocianów białych Ciconia ciconia L. w Białowieży w roku 1962. Notatki Ornitologiczne 4(3): 27-29.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści