Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Ruczyński I, Ruczyńska I. 2006. Zimowanie borowca wielkiego Nyctalus noctula na obszarze Puszczy Białowieskiej. Nietoperze 7: 70-71.
 2. Daleszczyk K. 2000. Badania nad repertuarem wokalnym młodych nietoperzy oraz relacjami matka-dziecko jako przykłady zastosowania techniki rejestrowania i analizowania d¦więków. Nietoperze 1: 63-70.
 3. Daleszczyk K. 1998. Człowiek i nietoperz: legendy, wierzenia, przesądy. Przegląd Zoologiczny 42: 157-170.
 4. Rachwald A. 1992. Pierwsze Europejskie Warsztaty Detektorów Nietoperzy (Gorssel, Holandia, 1-5 lipca 1991) /sprawozdanie.: 327-328.
 5. Ruprecht AL. 1990. Nietoperze (Chiroptera) w składzie pokarmu sów z Puszczy Nadnoteckiej. Acta Theriologica 23: 339-348.
 6. Bogdanowicz W, Ruprecht AL. 1988. Z szacunkiem do nietoperza. Kulisy - Expres Wieczorny 157: 7
 7. Ruprecht AL. 1987. Klucz do oznaczania żuchw nietoperzy fauny Polski. Przegląd Zoologiczny 31: 89-105.
 8. Haitlinger R, Ruprecht AL. 1985. Stawonogi zebrane na nietoperzach z Kujaw /Acari i Siphonaptera/. Polskie Pismo Entomologiczne 55: 615-618.
 9. Ruprecht AL. 1984. W sprawie polskich nazw zoologicznych dla krajowych nietoperzy. Przegląd Zoologiczny 28: 215-220.
 10. Ruprecht AL. 1975. Nietoperze Białowieży. Str. Ref. na XI Zjazd PTZool., Białystok, 15-18 IX 1975.: 153-154.

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Kowalski K, Ruprecht AL. 1984. Rząd: Nietoperze - Chiroptera; Rodzina: Nornikowate - Arvicolidae; Rodzina: Myszowate - Muridae. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek, Z.. PWN, Warszawa 19: 85-138.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Ruczyński I. 2010. Dlaczego nietoperze żyją w koloniach? Puszczyk 19: 7.
 2. Ruczyński I. 2004. Wybór i użytkowanie drzew przez nietoperze w Puszczy Białowieskiej. Działalność Naukowa PAN, Wybrane Zagadnienia 17(125): 54-56.

Inne

 1. Ruczyński I. 2003. Czynniki kształtujące wybór i użytkowanie kryjówek przez nietoperze w Puszczy Białowieskiej. Praca doktorska. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża, Białowieża : 1-89.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści