Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Rypuła K, Krasińska M, Kita J. 2011. The occurence of alpha-herpesvirus and pestivirus infections in European bison (Bison bonasus) in Białowieża Primeval Forest. European Bison Conservation Newsletter 4: 89-94.
 2. Bogdanowicz W, Krzanowski A. 1988. Present status of bat research in Poland. Bat Res. News 29: 1-11.
 3. Bujalska-Grüm G, Gębczyńska Z. 1970. trzecie Sympozjum na temat: 'Produktywność populacji ssaków'. Small Mammal Newsletters 4: 8-23.
 4. Fedyk A, Olszewski JL. 1969. On measurementes of temperature for bioenergetic purposes. Small Mammal Newsletter 2: 54-60.
 5. Pucek M. 1969. Polish Bibliography for IBP Small Mammal Programme. Small Mammal Newsletters 3: 3-31.
 6. Pucek Z, Ryszkowski L. 1969. Polish studies of the productivity of small mammals populations. Small Mammal Newsletters 3: 75-104.
 7. Pucek Z, Zejda J. 1968. Technique for determining age in the red-backed vole, Clethrionomys glareolus /Schreber, 1780/. Small Mammal Newsletter 2: 51-60.

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Caboń-Raczyńska K. 1984. Rząd: Zajęcokształtne - Lagomorpha. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek, Z.. PWN, Warszawa 3: 139-149.
 2. Gębczyński M. 1976. Effect of light and temperature on certain physiological functions of shrews. Fall & W: 96-102, 273.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Samojlik T. 2005. Białowieża Primeval Forest: the last remnant of pristine woodlands between conservation and eco-tourism. IHDP Update. Newsletter of the International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change 2: 10. PDF
 2. Pucek Z. 1995. The raccoon dog. Mammal News 103: 12.
 3. Pucek Z. 1986. European bison. Species Newsletter of the Species Survival Commission 7: 9-10.
 4. Olszewski JL, Pucek Z. 1967. Changes in numbers of rodents in National Park of Białowieża. Meeting of Polish Working Group on Small Mammals, PT Section, IBP. February 10-11, 1967. /Abstracts/. Small Mammals Newsletter 3: 13-14.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści