Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Pijanowska J, Jaroszewicz B, Jędrzejewska B, (red.). 2002. Nauka w parkach narodowych. Kosmos 51: 375-502.
 2. Wójcik JM, Wołk K. 1985. The daily activity rhythm of two competitive rodents: Clethrionomys glareolus and Apodemus flavicollis. Acta Theriologica 30: 241-258.
 3. Okołów C, Pucek Z, Sokołowski A. 1980. Badania naukowe nad Puszczą Białowieską (stan, osiągnięcia, potrzeby). Nauka i Praktyka. Studia, ekspertyzy, informacje 3 /1978/: 46-66.
 4. Olszewski JL. 1975. Klimat - nauka i fantazje. Przyroda Polska 11: 12-13.
 5. Krasińska M. 1975. Żubronie. Człowiek i Nauka: 195-212.
 6. Wołk E. 1974. Recenzja: Korżujew P.A. 'Ewolucija, grawitacija, niewiesmost'. Izd. Nauka, Moskwa, 1971. Kosmos A 6: 629-630.
 7. Olszewski JL. 1972. Recenzja: Dimitrov D.I. 'Klimatologia na Bulgaria'. Sofia, Nauka i Izkustvo, 1972. Przegląd Geofizyczny 17(25): 318-319.
 8. Gębczyński M. 1969. Recenzja książki Smirnowa P.K. - Ekologo-fizjologiceskie issledovanoe nekotoryh vidov gryzunov - Izd. Nauka, Leningrad, 1968. Ekologia Polska, ser. B. 15: 277-278.
 9. Olszewski JL. 1966. Recenzja: W.W.Protopopow 'Bioklimat tiemnochwojnych gornych lesow Jużnoj Sibiri'. Akademia Nauk SSSR Sibirskoje otdielenie, Institut Lesa i Driewiesiny, moskwa, Izdatielstwo 'Nauka', 1965. Wiadomości Botaniczne 10: 63
 10. Olszewski JL. 1965. Recenzja: Z. Rychliński 'Nauka o środowisku leśnym'. podręcznik dla techników leśnych. Warszawa, PWRiL, 1963. Sylwan 109: 81-83.

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Pucek Z. 1995. Stan i rozwój zoologii w Polsce. [Komitet Zoologii PAN, Raport syntetyczny]. W: Nauka w Polsce w ocenie komitetów naukowych PAN. Nauki biologiczne. Nauki rolnicze i leśne. Nauki o ziemi i nauki górnicze. T. II.Red. Hałoń E. PAN, KBN, Warszawa: 141-171.
 2. Pucek Z. 1987. Evropejskij zubr: sovremennoje sostojanie i problemy. W: Ohrana prirody, nauka i obščestvo. .Red. Issl. Prirodnych resursov 21. UNESCO-UNEP, Moskva 21: 32-35.
 3. Pucek Z. 1984. Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży. W: Nauka i Szkolnictwo Wyższe w regionie białostockim w 40-leciu PRL. PRON RW, Białystok: 72-76.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Stojak J. 2014. Nauka idzie w las!. Biologia w Szkole 1: 32-33.
 2. Łomnicki A. 2009. Sukces polskich badaczy – i jaka nauka z tego płynie. Pauza Akademicka 53: 1.
 3. Pijanowska J, Jaroszewicz B, Jędrzejewska B. 2002. Nauka w parkach narodowych - od redaktorów zeszytu. Kosmos 51: 375-376.
 4. Pucek Z. 2001. William Z. Lidicker jun. Członek zagraniczny PAN. Nauka 3: 193-196.
 5. Jędrzejewski W. 1999. Telemetria - Jak śledzić zwierza? Nauka i Przyszłość 2(99)(99): 18.
 6. Pucek Z. 1998. Głos w dyskusji. W: T. Bielicki, W sprawie czasopism z zakresu nauk biologicznych. Nauka 1: 146-147.
 7. Krasińska M. 1977. Zubrony. Nauka i Chelovechestvo: 123-130.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści