Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Schmidt K. 2010. Factors shaping the Eurasian lynx (Lynx lynx) population in the north-eastern Poland. Nature Conservation 65: 3-15.
  2. Zalewski A. 2007. From local adaptation to geographical variation: pine marten response to food abundance and climatic conditions. Nature Conservation 64: 3-11.

Książki

Rozdziały w książkach

  1. Wójcik JM, Jędrzejewski W, Niedziałkowski K. 2004. The European Bison Programme – Is it possible to combine nature conservation and regional development? W: Proceedings of the Conference “European Bison Conservation”.Red. red. M. Krasińska, D. Daleszczyk. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieza: 140-144.

Artykuły popularnonaukowe

Inne

  1. Niedziałkowski K. 2012. Institutional dynamics of nature conservation policy in Poland. Rozprawa doktorska. The University of Leeds, Leeds : 1-278.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści