Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Borowski J, Gutowski JM, Sławski M, Sućko K, Zub K. 2018. Stephanopachys linearis (Kugelann, 1792) (Coleoptera, Bostrichidae) in Poland. Nature Conservation 27: 75-84. Link DOI: doi:10.3897/natureconservation.27.24977
  2. Schmidt K. 2010. Factors shaping the Eurasian lynx (Lynx lynx) population in the north-eastern Poland. Nature Conservation 65: 3-15.
  3. Zalewski A. 2007. From local adaptation to geographical variation: pine marten response to food abundance and climatic conditions. Nature Conservation 64: 3-11.

Książki

Rozdziały w książkach

  1. Wójcik JM, Jędrzejewski W, Niedziałkowski K. 2004. The European Bison Programme – Is it possible to combine nature conservation and regional development? W: Proceedings of the Conference “European Bison Conservation”.Red. red. M. Krasińska, D. Daleszczyk. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieza: 140-144.

Artykuły popularnonaukowe

Inne

  1. Niedziałkowski K. 2012. Institutional dynamics of nature conservation policy in Poland. Rozprawa doktorska. The University of Leeds, Leeds : 1-278.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści