Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

  1. Wójcik JM. 2003. Jak Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży osiągnął status Centrum Doskonałości w zakresie Ochrony Bioróżnorodności i Badaniach Ssaków Unii Europejskiej. Medyk Białostocki 3(3): 18-19.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści