Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Kołodziej-Sobocińska M, Miniuk M. 2018. Sparganosis – neglected zoonosis and its reservoir in wildlife. Medycyna Weterynaryjna - Veterinary Medicine-Science and Practice 74 (4): 224-227. Link DOI: doi:10.21521/mw.6088
  2. Ruprecht AL. 1971. The morphological variability of the Passer domesticus /L./ skull in postnatal development. Tłumaczenie angielskie pracy z Acta Orn., 11, 2: 27-44, 1968, wydane przez Biuro Współpracy z Zagranicą w Warszawie, pp. 23-36. Medycyna Weterynaryjna 21
  3. Kostelecka-Myrcha A. 1965. Sezonowe wahania wskaźników morfologicznych krwi ssaków. Medycyna Weterynaryjna 21: 429-430.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

  1. Pucek Z. 1993. Listy do Redakcji (dot. Polskiego Nazewnictwa Zoologicznego). Medycyna Weterynaryjna 49 (10): 477.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści