Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Rydell J, Bogdanowicz W. 1997. Barbastella barbastellus. Mammalian Species 557: 1-8.
  2. Bogdanowicz W. 1994. Myotis daubentonii. Mammalian Species 475: 1-9.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści