Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Kołodziej-Sobocińska M, Yakovlev Y, Schmidt K, Hurníková Z, Ruczyńska I, Bednarski M, Tokarska M. 2018. Update of the helminth fauna in Eurasian lynx (Lynx lynx) in Poland. Parasitology Research 117 (8): 2613-2621. Link DOI: doi:10.1007/s00436-018-5953-0
 2. Marmesat E, Schmidt K, Saveljev AP, Seryodkin IV, Godoy JA. 2017. Retention of functional variation despite extreme genomic erosion: MHC allelic repertoires in the Lynx genus. BMC Evolutionary Biology 17: 158Link DOI: doi:10.1186/s12862-017-1006-z
 3. SCHMIDT K, DAVOLI F, KOWALCZYK R, RANDI E. 2016. Does kinship affect spatial organization in a small and isolated population of a solitary felid: the Eurasian lynx? Integrative Zoology 11: 334-349. Link DOI: doi:10.1111/1749-4877.12182
 4. Bull J, Heurich M, Saveljev AP, Schmidt K, Fickel J, Förster DW. 2016. The effect of reintroductions on the genetic variability in Eurasian lynx populations: the cases of Bohemian–Bavarian and Vosges–Palatinian populations. Conservation Genetics: 1-9. Link DOI: doi:10.1007/s10592-016-0839-0
 5. Kowalczyk R, Górny M, Schmidt K. 2015. Edge effect and influence of economic growth on Eurasian lynx mortality in the Białowieża Primeval Forest, Poland. Mammal Research 60: 3-8. Link DOI: doi:10.1007/s13364-014-0203-z
 6. Heurich M, Hilger A, Kuchenhoff H, Andren H, Bufka L, Krofel M, Mattisson J, Odden J, Persson J, Rauset GR, SCHMIDT K, Linnell JDC. 2014. Activity patterns of Eurasian lynx are modulated by light regime and individual traits over a wide latitudinal range. PLoS ONE 9 (12) e114143: 1-20. Link DOI: doi:10.1371/journal.pone.0114143
 7. Ratkiewicz M, Saveljev AP, Sidorovich V, Ozolins J, Mannil P, Balciauskas L, Kojola I, Okarma H, Kowalczyk R, Schmidt K. 2014. Long-range gene flow and the effects of climatic and ecological factors on genetic structuring in a large, solitary carnivore: the Eurasian lynx. PLoS ONE 9 (12) e115160 Link DOI: doi:10.1371/journal.pone.0115160
 8. Ratkiewicz M, Matosiuk M, Saveljev AP, Sidorovich V, Ozolins J, Mannil P, Balciauskas L, Kojola I, Okarma H, KOWALCZYK R, SCHMIDT K. 2014. Long-range gene flow and the effects of climatic and ecological factors on genetic structuring in a large, solitary carnivore: the Eurasian lynx. PLoS ONE 9 (12): e115160Link DOI: doi:10.1371/journal.pone.0115160
 9. Davoli F, Schmidt K, Kowalczyk R, Randi E. 2013. Hair snaring and molecular genetic identification for reconstructing the spatial structure of Eurasian lynx populations. Mammalian Biology 78: 118-126. Link DOI: doi: 10.1016/j.mambio.2012.06.003
 10. Ratkiewicz M, Matosiuk M, Kowalczyk R, Konopiński MK, Okarma H, Ozolins J, Männil P, Ornicans A, Schmidt K. 2012. High levels of population differentiation in Eurasian lynx at the edge of the species’ western range in Europe revealed by mitochondrial DNA analyses. Animal Conservation 15: 603-612. Link DOI: doi:10.1111/j.1469-1795.2012.00556.x
 11. Schmidt K, Ratkiewicz M, Konopiński MK. 2011. The importance of genetic variability and population differentiation in the Eurasian lynx Lynx lynx for conservation, in the context of habitat and climate change. Mammal Review 41: 112-124. Link DOI: doi:10.1111/j.1365-2907.2010.00180.x
 12. Schmidt K. 2010. Factors shaping the Eurasian lynx (Lynx lynx) population in the north-eastern Poland. Nature Conservation 65: 3-15.
 13. Schmidt K, Kowalczyk R, Ozolins J, Männil P, Fickel J. 2009. Genetic structure of the Eurasian lynx population in north-eastern Poland and the Baltic states. Conservation Genetics 10 (2): 497-501. Link DOI: doi:10.1007/s10592-008-9795-7
 14. Schmidt K, Jędrzejewski W, Okarma H, Kowalczyk R. 2009. Spatial interactions between grey wolves and Eurasian lynx in Białowieża Primeval Forest, Poland. Ecological Research  24: 207-214. Link DOI: doi:10.1007/s11284-008-0496-y
 15. Schmidt K. 2008. Behavioural and spatial adaptation of the Eurasian lynx to a decline in prey availability. Acta Theriologica 53: 1-16. PDF
 16. Szczęsna J, Popiołek M, Schmidt K, Kowalczyk R. 2008. Coprological study on helminth fauna in Eurasian lynx (Lynx lynx) from the Białowieża Primeval Forest in Eastern Poland. Journal of Parasitology 94: 981-984.
 17. Schmidt K., Kowalczyk R, Fickel J. 2008. Eurasian lynx – effect of habitat fragmentation at the periphery of a globaly common species. Endangered Species UPDATE  25: 15-18.
 18. Podgórski T, Schmidt K, Kowalczyk R, Gulczyńska A. 2008. Microhabitat selection by Eurasian lynx and its implications for species conservation. Acta Theriologica 53: 97-110. PDF
 19. Linnell JDC, Odden J, Andrén H, Liberg O, Andersen R, Moa P, Kvam T, Broseth H, Segerström P, Ahlqvist P, Schmidt K, Jędrzejewski W, Okarma H. 2007. Distance rules for minimum counts of Eurasian lynx (Lynx lynx) family groups under different ecological conditions. Wildlife Biology 13: 447-455.
 20. Schmidt K, Podgórski T, Kowalczyk R, Gulczyńska A. 2007. O wymaganiach środowiskowych rysia eurazjatyckiego (Lynx lynx) do bezpośredniego wykorzystania w aktywnej ochronie gatunku w Polsce W: Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2/3 (16): 446-456.
 21. Niedziałkowska M, Jędrzejewski W, Mysłajek RW, Nowak S, Jędrzejewska B, Schmidt K. 2006. Environmental correlates of Eurasian lynx occurrence in Poland - Large scale census and GIS mapping. Biological Conservation 133: 63-69.
 22. Szczęsna J, Popiołek M, Schmidt K, Kowalczyk R. 2006. The first record of Aelurostrongylus abstrusus (Angistrongylidae: Nematoda) in Eurasian lynx (Lynx lynx L.) from Poland based on fecal analysis. Wiadomości Parazytologiczne 52: 321-322. PDF
 23. Schmidt K, Kowalczyk R. 2006. Using scent-marking stations to collect hair samples to monitor Eurasian lynx population. Wildlife Society Bulletin 34(2): 462-466. PDF
 24. Jędrzejewski W, Schmidt K, Okarma H, Kowalczyk R. 2002. Movement pattern and home range use by the Eurasian lynx in Białowieża Primeval Forest (Poland). Annales Zoologici Fennici 39: 29-41.
 25. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B, Schmidt K, Okarma H, Kowalczyk R. 1999. Ekologia rysia (Lynx lynx) w Puszczy Białowieskiej. Wiadomości Ekologiczne 45: 17-41.
 26. Schmidt K. 1999. Variation in daily activity of the free-living Eurasian lynx (Lynx lynx) in Białowieża Primeval Forest, Poland. Journal of Zoology, London 249: 417-425.
 27. Schmidt K. 1998. Maternal behaviour and juvenile dispersal in the Eurasian lynx. Acta Theriologica 43: 391-401. Link DOI: doi:10.4098/AT.arch.98-37PDF
 28. Okarma H, Jędrzejewski W, Schmidt K, Kowalczyk R, Jędrzejewska B. 1997. Predation of Eurasian lynx on roe deer and red deer in Białowieża Primeval Forest, Poland. Acta Theriologica 42: 203-224.
 29. Schmidt K, Jędrzejewski W, Okarma H. 1997. Spatial organization and social relations in the Eurasian lynx population in Białowieża Primeval Forest, Poland. Acta Theriologica 42: 289-312. PDF
 30. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B, Okarma H, Schmidt K, Bunevich AN, Miłkowski L. 1996. Population dynamics (1869-1994), demography, and home ranges of the lynx in Białowieża Primeval Forest (Poland and Belarus). Ecography 19: 122-138.
 31. Jędrzejewski W, Schmidt K, Miłkowski L, Jędrzejewska B, Okarma H. 1993. Foraging by lynx and its role in ungulate mortality: the local (Białowieża Forest) and the Palearctic viewpoints. Acta Theriologica 38: 385-403.
 32. Okarma H. 1990. Status, distribution and numbers of lynx in Poland. Seminar on the situation, conservation needs and reintroduction of lynx in Europe. Neuch. Przegląd Zoologiczny 20
 33. Bieniek M, Wolsan M. 1987. The history of distributional and numerical changes of the lynx Lynx lynx (L.) in Poland /Abstract/. Abstr. XVIIIth Congr. IUGB (Kraków !(*&): 23-24.
 34. Wolsan M, Bieniek M. 1987. Występowanie rysia Lynx lynx w Polsce w czwartorzędzie. Streszcz. Ref. XIV Zjazdu PTZool., (Szczecin 1987): 242.
 35. Okarma H. 1984. The physical condition of red deer falling prey to the wolf and lynx and harvested in the Carpathian Mountains. Acta Theriologica 29: 283-290.
 36. Gębczyński M. 1966. Altersvariabilität des Metabolismus und der Aktivität bei Sorex araneus L. Lynx 6: 41-44.
 37. Pucek Z. 1966. Veränderlichkeit des gewichtes einiger Innenorgane bei Sorex araneus Linnaeus, 1758. Lynx 6: 125-130.

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Schmidt K. 2015. Assessment of the conservation status of the Baltic population of Eurasian lynx in Poland. W: Active protection of the lowland population of the lynx in Poland.Red. S. Jakimiuk (red.). WWF Polska, Warszawa: 125-139.
 2. Schmidt K. 2010. Research on Eurasian lynx and conservation of the species. W: Biologia e conservazione dei Felidi in Italia..Red. Randi E, Ragni B, Bizzarri L, Agostini N, Tedaldi G, red. Parco Nazionale Foreste Casentinesi ,: 47-52.
 3. Jędrzejewski W, Borowik T, Nowak S. 2010. Ryś euroazjatycki Lynx lynx (Linnaeus, 1758). W: Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część pierwsza.Red. M. Makomaska-Juchiewicz. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa: 346-366.
 4. Borowik T, Jędrzejewski W. 2010. Ryś europejski Lynx lynx (Linnaeus, 1758). W: Siedliska i gatunki Natura 2000. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej w lasach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i części Regionalnej dyrkecji Lasów Państwowych w Białymstoku w latach 2006-2009.Red. Cz. Hołodyński. Wydawnictwo Mantis, Olsztyn: 258-262.
 5. Schmidt K. 2004. The large cat in Europe. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 85-92.
 6. Bieniek M, Sumiński P, Wolsan M. 1992. Ryś Lynx lynx (Linné, 1758). 20: 81-83.
 7. Bieniek M, Wolsan M. 1992. The history of distributional and numerical changes of the lynx Lynx lynx (L.) in Poland. 28: 335-340.

Artykuły popularnonaukowe

Inne

 1. Schmidt K. 1999. Organizacja przestrzenna i socjalna populacji oraz aktywność rysia Lynx lynx w Puszczy Białowieskiej. Praca doktorska. Zakład Badania Ssaków, Białowieża : 1-98.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści