Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Rachwald A, RUCZYŃSKI I. 2015. Common pipistrelle (Pipistrellus pipistrellus Schreber, 1774) in the bat fauna of the Białowieża Primeval Forest. Leśne Prace Badawcze 76: 180-183.
  2. Gutowski JM, Kubisz D, Sućko K, Zub K. 2010. Sukcesja saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) na powierzchniach pohuraganowych w drzewostanach sosnowych Puszczy Piskiej. Leśne Prace Badawcze 71(3): 279-298. Link DOI: doi:10.2478/v10111-010-0024-z

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści