Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

  1. Kulbacka A, Jędrzejewska B. 2017. Kościół z białą wieżą. Las Polski 9: 30-31.
  2. Bobiec A, Buchholz L, Churski M, Chylarecki P, Fałtynowicz W, Gutowski JM, Jaroszewicz B., Kuijper DPJ, Kujawa A, Mikusek R, Mysłajek RW, Nowak S, Pawlaczyk P, Podgórski T, Walankiewicz W, Wesołowski T, Zub K. 2016. Dlaczego martwe świerki są potrzebne w Puszczy Białowieskiej? Las Polski 7: 14.
  3. Blicharska M, Bobiec A, Bohdan A, Buchholz L, Chylarecki P, Engel J, Falkowski M, Gutowski JM, Jaroszewicz B, Kepel A, Kujawa A, Latałowa M, Mikusiński G, Mysłajek RW, Nowak S, Orczewska A, Skubała P, Stepaniuk M, Walankiewicz W, Wesołowski T, Zub K. 2016. Spór o przyszłość Puszczy Białowieskiej. Las Polski 11: 8-9.
  4. Niedziałkowska M. 2013. Zróżnicowanie genetyczne jeleni w północno-wschodniej Polsce. Las Polski 22: 19-21.
  5. Schmidt K, Podgórski T, Kowalczyk R. 2006. Ryś a gospodarka leśna. Las Polski 22: 15-17.
  6. Wójcik JM. 2004. Większa wiedza - lepsza ochrona. Las Polski 7(1): 24-25.
  7. Zub K. 2001. Czy należy walczyć z gradacjami? Las Polski 13-14: 26-27.
  8. Jędrzejewska B. 2000. Czy należy tworzyć w Polsce nowe parki narodowe kosztem zasobów Lasów Państwowych? Tak. Las Polski 22: 8.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści