Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Olszewski JL. 1975. Przyroda pozwala też wziąć /list do redakcji/. Kultura 28: 15

Książki

Rozdziały w książkach

  1. Nadachowski A, Wolsan M. 1989. Ocena archeozoologiczna szczątków zwierzęcych ze stanowisk grupy masłomęckiej /młodszy okres wpływów rzymskich, południowo-wschodnia Polska/. W: Kultura wielbarska w młodszym okresie rzymskim (materiały z konferencji).Red. Gurba, J.. Universytet M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 32: 2

Artykuły popularnonaukowe

Inne

  1. Samojlik T. 2013. Norka zagłady.: 1-112.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści