Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Kołodziej-Sobocińska M, Machnicka-Rowińska B. 2012. In vivo inhibition of inducible nitric oxide synthase by aminoguanidine influences free radicals production and macrophage activity in Trichinella spiralis infected low responders (C57BL/6) and high responders (BALB/c) mice. Helminthologia 49: 189-200. Link DOI: doi:10.2478/s11687-012-0038-6
  2. Dvorožňáková E, Kołodziej-Sobocińska M, Hurníková Z. 2012. Trichnella spiralis reinfection: changes in cellular and humoral immune response in BALB/c mice. Helminthologia 49 (4): 201-210. Link DOI: doi:10.2478/s11687-012-0039-5
  3. Dvorožňáková E, Hurníková Z, Kołodziej-Sobocińska M. 2010. Kinetics of specific humoral immune response of mice infected with low doses of Trichinella spiralis, T. britovi, and T. pseudospiralis larvae. Helminthologia 47: 152-157.
  4. Dvorožňáková E, Kołodziej-Sobocińska M, Hurníková Z. 2005. Development of T-cell immune response in experimental murine trichinellosis. Helminthologia 42: 187-196.
  5. Machnicka B, Kołodziej-Sobocińska M, Dziemian E, Boroskova Z, Dvoroznakova E. 2002. Local and systemic immune response in mice after single and multiple infection with Toxocara canis. Helminthologia 39: 185-191.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści