Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Czeczuga B, Ruprecht AL. 1983. Investigations on carotenoids in Amphibia. IV. Presece of antheraxanthin in specimens of Bufo calamita Laurenti. Folia Biologica 31: 349-353.
  2. Jamioło B, Marchlewska-Koj A, Buchalczyk A. 1980. Acceleration of ovarian follide maturation of female caused by mals in Microtus agrestis and Clethrionomys glareolus. Folia Biologica 28: 269-272.
  3. Fedyk S. 1980. Chromosome polymorphism, in a population of Sorex araneus L. Białowieża. Folia Biologica 28: 83-120.
  4. Fedyk S, Michalak I. 1980. Description of chromosommes in a population of Sorex araneus L. Living in the Biebrza Valley. Folia Biologica 28: 237-224.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

  1. Pucek Z. 1970. August /Gustaw/ Dehnel. Folia biologica 18: 2.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści