Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Olszewski JL. 1974. Ochładzanie w środowisku leśnym i poza lasem. Folia Forestalia Polonica S. A. 21: 25-42.
  2. Olszewski JL. 1966. Porównanie występowania rosy w lesie i na terenia otwartym. Folia Forestalia Polonica S. A. 12: 249-260.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści