Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Kozłowski J, Wójcik AM. 1987. Accumulation and elimination of orally administered lead in laboratory mice: experimental studies and simple mathematical model. Ekologia Polska 35: 355-371.
 2. Olszewski JL. 1979. Catches of Carabidae /Coleoptera/ and Geotrupes stercorosus /Sc./ /Scarabaeidae, Coleoptera/ in the Białowieża National Park, and the climatic parameters. Ekologia Polska 27: 437-447.
 3. Olszewski JL. 1976. Dew at various heights above ground. Ekologia Polska 24: 639-667.
 4. Aulak W. 1975. A comparision of the production of the ground flora and the rate of organic fall in two areas of the associacion Circaeo-Alnetum Oberd., 1953, in the Bialowieza National Park. Ekologia Polska, ser. B. 23: 65-81.
 5. Olszewski JL. 1974. Wind velocity in andeciduous forest stand and in an unwooded area. Ekologia Polska 22: 223-235.
 6. Olszewski JL. 1972. Estimation of cooling power in a deciduous forest stand. Ekologia Polska 20: 463-477.
 7. Aulak W. 1970. Studies on herb layer production in the Circaeo-alnetum Oberd. 1953 association. Ekologia Polska Ser. B 18: 411-427.
 8. Gębczyński M. 1969. Recenzja książki Smirnowa P.K. - Ekologo-fizjologiceskie issledovanoe nekotoryh vidov gryzunov - Izd. Nauka, Leningrad, 1968. Ekologia Polska, ser. B. 15: 277-278.
 9. Aulak W. 1967. Estimation of small mammal density in three forest biotopes. Ekologia Polska, ser. A. 15: 755-778.
 10. Olszewski JL, Woźniak A. 1967. Terminy występowania ekstremalnych i średnich temperatur powietrza w lesie liściastym. Ekologia Polska, Ser B 13: 265-271.
 11. Słomka J. 1967. Uwagi o bioklimacie wnętrza lasu /materiały z biotopu grądu w Białowieskim Parku Narodowym/. Ekologia Polska, Ser B 15
 12. Olszewski JL. 1966. Mikroklimat drewnianych skrzynek karmnikowo-pułapkowych. Ekologia Polska, ser. B 12: 77-82.
 13. Olszewski JL. 1966. Pomiar wilgotności powietrza za pomocą psychrografu. Ekologia Polska, ser. B. 12: 345-349.
 14. Myrcha A. 1965. Metody badania pokarmu ssaków. Ekologia Polska, ser. B 9: 243-253.
 15. Gębczyńska Z. 1965. Rozwój i struktura doświadczalnej kolonii dzikiego królika, Oryctolagus cuniculus /L./ /streszcz./. Ekologia Polska 11: 277-280.
 16. Gębczyńska Z. 1965. Sezonowe zmiany metabolizmu u zwierząt /streszcz./. Ekologia Polska, ser. B 11: 167-168.
 17. Hejwowska J. 1965. Str.: Barbour R.W., 1963 - Microtus: a simple method of recording time spent in the nest - Science, 141: 41. Ekologia Polska, ser. B 11: 95
 18. Gębczyńska Z. 1965. Wpływ stałego pola magnetycznego na aktywność ptaków /streszcz./. Ekologia Polska, ser. B 11: 168
 19. Andrzejewski R, Kajak A, Pieczyńska E. 1963. Efekty migracji. Ekologia Polska, Ser B 9(2): 161-172.
 20. Andrzejewski R, Olszewski JL. 1963. Noktowizja jako metoda badań ekologicznych drobnych ssaków. Ekologia Polska, Ser. B 9(4): 313-320.
 21. Myrcha A. 1963. Streszczenie pracy: Kalabuchov,N.I., 1962, 'Sezonnyje zakonomernosti razvitija i ugasanija epizootij v populacjach gryzunov' - Zool. Żurnal 41:1281-1296. Ekologia Polska,Ser. B 9(2): 178
 22. Andrzejewski R, Głogowska J. 1962. The influence of the lay-out traps and lenght of time for which they remain set on the distribution of capture of small rodents. Ekologia Polska, Ser. A. 10 (10): 285-293.
 23. Andrzejewski R. 1961. Aparatura licznikowa do badania cykli dobowych aktywności. Ekologia Polska, Ser. B 7(3): 197-201.
 24. Czarnowski M. 1961. On the percolation of light through forest canopy. Ekologia Polska, Ser. B 7(3): 219-226.
 25. Sidorowicz J. 1959. Observations on directions of air currents over the ground of the wood. Ekologia Polska, Ser. B 5(4): 343-350.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści