Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. van Beeck Calkoen, Kuijper DPJ, Sand H, Singh NJ, van Wieren SE, Cromsigt JPGM. 2018. Does wolf presence reduce moose browsing intensity in young forest plantations? Ecography Link DOI: doi:10.1111/ecog.03329
  2. Kołodziej-Sobocińska M, Brzeziński M, Niemczynowicz A, Zalewski A. 2018. High parasite infection level in non-native invasive species: It is just a matter of time. Ecography 41 (8): 1283-1294. Link DOI: doi:10.1111/ecog.03362
  3. Kuijper DPJ, de Kleine C, Churski M, van Hooft P, Bubnicki J, Jędrzejewska B. 2013. Landscape of fear in Europe: wolves affect spatial patterns of ungulate browsing in Białowieża Primeval Forest, Poland (Editors' Choice - free online). Ecography 36: 1263-1275. Link DOI: doi:10.1111/j.1600-0587.2013.00266.x
  4. Kerley GIH, Kowalczyk R, Cromsigt JPGM. 2012. Conservation implications of the refugee species concept and the European bison: king of the forest or refugee in a marginal habitat? Ecography 35: 519-529. Link DOI: doi:10.1111/j.1600-0587.2011.07146.x
  5. Jędrzejewski W, Schmidt K, Theuerkauf J, Jędrzejewska B, Kowalczyk R. 2007. Territory size of wolves Canis lupus: linking local (Białowieża Primeval Forest, Poland) and Holarctic-scale patterns. Ecography 30: 66-76.
  6. Zalewski A, Jędrzejewski W. 2006. Spatial organisation and dynamics of pine marten Martes martes population in Białowieża Forest (E Poland) compared with other European woodlands. Ecography 29: 31-43.
  7. Jędrzejewska B, Sidorovich VE, Pikulik MM, Jędrzejewski W. 2001. Feeding habits of the otter and the American mink in Białowieża Primeval Forest (Poland) compared to other Eurasian populations. Ecography 24: 165-180.
  8. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B, Okarma H, Schmidt K, Bunevich AN, Miłkowski L. 1996. Population dynamics (1869-1994), demography, and home ranges of the lynx in Białowieża Primeval Forest (Poland and Belarus). Ecography 19: 122-138.
  9. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 1993. Predation on rodents in Białowieża Primeval Forest, Poland. Ecography 16: 47-64.
  10. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 1992. Foraging and diet of the red fox Vulpes vulpes in relation to variable food resources in Białowieża National Park, Poland. Ecography 15: 212-220.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści