Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Smit C, Dekker J, Cromsigt JPGM. 2008. Ruimte voor de Wisent in de lage landen. De Levende Natuur 109: 32-33.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

  1. Schut J, Kuijper DPJ, Haarsma A-J, Ouwehand J, Limpens HJGA,   van Dullemen D. 2009. Meervleermuizen in Fryslân. De Levende Natuur 110: 73-76.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści