Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Olszewski JL. 1976. Krok w kierunku poprawy gospodarowania Puszczą Białowieską. Czasopismo Geograficzne 47: 334-336.
  2. Olszewski JL. 1975. Dalszy ciąg dyskusji o 'Puszczy Białowieskiej' Edwarda Więcko. Czasopismo Geograficzne 46: 113-115.
  3. Olszewski JL. 1975. Recenzja: Gierburt-Gejbowicz A.A., Kandror I.S., Czubukow L.A./red./ 'Klimat i czełowiek'. Moskwa, Woprosy Gieografii nr 89, 1972. Czasopismo Geograficzne 46: 129-132.
  4. Olszewski JL. 1973. Recenzja: Więcko E. 'Puszcza Białowieska'. Warszawa, PWN, 1972. Czasopismo Geograficzne 44: 105-107.
  5. Olszewski JL, Wójcik G. 1972. Ochładzanie bioklimatyczne w Białowieży. Czasopismo Geograficzne 43: 401-410.
  6. Olszewski JL. 1965. Recenzja: W.N. Adamienko, L.A. Ziwkowicz 'K prognozu klimata i ewolucii oledienija Urała'. Vestnik Moskovskogo Universiteta ser.5, Gieografija, 1963, 3: 45-50. Czasopismo Geograficzne 36: 423-424.
  7. Sznajder-Olszewska N. 1965. Rezolucja uchwalona na konferencji poświęconej kartografii zoologicznej. Czasopismo Geograficzne 36: 432-434.
  8. Sznajder-Olszewska N. 1964. Recenzja: W.M.Niernow, A.Ł.Sokołowa, 'Ob ispolzowanii zagotowok dla sozdanija kart koliczestwiennogo razmieszczenija promysłowych żiwotnych na tieritorii Sowietskogo Sojuza'. Biul. Mosk. obszcz. ispytatelej prirody,Biol., 1963, 68 /2/: 5-17. Czasopismo Geograficzne 35: 111-112.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści