Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Iwińska K, Boratyński JS, Mleczek T, Kasprzyk K, Dorociak K, Sachanowicz K. 2017. Bats of the Przemyskie Foothills and adjacent areas. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 73: 437-450.
  2. Wereszczuk A. 2015. Występowanie dziko żyjących ssaków i ptaków we wsiach – zastosowanie fotopułapek w ocenie składu gatunkowego. Occurrence of wild mammals and birds in villages – the use of camera traps in the evaluation of species compositon. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71: 9-16.
  3. Krasińska M, Krasiński ZA, Bunevich AN. 1997. Funkcjonowanie populacji żubra nizinnego Bison bonasus w polskiej i białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53: 28-40.
  4. Okarma H, Jędrzejewski W. 1996. Wilk Canis lupus w Puszczy Białowieskiej - ekologia i problem ochrony. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 52 (4): 16-30.
  5. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 1995. Projekt utworzenia Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 51 (3): 16-36.
  6. Kaszuba S, Schmidt K. 1985. Autointrodukcja norki amerykańskiej Mustela vison w rezerwacie faunistycznym Jezioro Drużno. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 41: 68-71.
  7. Wołk E, Wołk K. 1980. Pomnikowe modrzewie europejskie Larix deciduae w gminie Wiżajny nadleśnictwa Suwałki. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4: 38-40.
  8. Pucek Z. 1972. Rozprzestrzenianie się i stan ochrony bobra europejskiego na Białostocczyźnie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 28: 28-36.
  9. Wołk K. 1967. Preparatorzy przyczyniają się do niszczenia zwierząt chronionych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 23: 39-40.
  10. Pucek M. 1965. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci profesora Dehnela. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 21: 41-42.
  11. Caboń K. 1958. Masowa śmierć dzików w Białowieskim Parku Narodowym w zimie 1956 roku. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 14(1): 21-27.
  12. Dehnel A. 1956. Nowy ssak dla fauny polskiej- Nyctereutes procyonoides (Gray). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 12(6): 17-21.
  13. Borowski S. 1955. Kilka spostrzeżeń z życia jarząbka (Tetrastes bonasia L.) w Białowieskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 11(6): 34-35.

Książki

  1. Dehnel A. 1958. Zamki na wodzie. P.Z.W.Szk., Warszawa.

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

  1. Pucek Z. 2000. Recenzja: 'Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody', t. 18, zeszyt 4, 1999. Wyd. Krajowy Zarząd Parków Narodowych - Białowieski Park Narodowy, Białowieża. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 56 (3): 107-108.
  2. Kończyk A, Schmidt K. 1992. Przyczynek do poznania fauny ssaków rezerwatu "Jar Rzeki Raduni". Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5: 83-87.
  3. Krasińska M. 1988. Osiągnięcia i perspektywy restytucji żubra Bison bonasus w ZSRR. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3: 80-86.
  4. Pucek Z. 1975. Recenzja: M. M. Meagher: The bison of Yellowstone National Park. Bizon Parku Narodowego Yellowstone. National Park Service, Scientific Monograph Series No. 1:1-161 + XVIpp. Printing Office, Washington, 1973. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 31 (5): 80-82.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści