Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Wereszczuk A. 2015. Występowanie dziko żyjących ssaków i ptaków we wsiach – zastosowanie fotopułapek w ocenie składu gatunkowego. Occurrence of wild mammals and birds in villages – the use of camera traps in the evaluation of species compositon. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71: 9-16.
 2. Krasińska M, Krasiński ZA, Bunevich AN. 1997. Funkcjonowanie populacji żubra nizinnego Bison bonasus w polskiej i białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 53: 28-40.
 3. Okarma H, Jędrzejewski W. 1996. Wilk Canis lupus w Puszczy Białowieskiej - ekologia i problem ochrony. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 52 (4): 16-30.
 4. Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 1995. Projekt utworzenia Parku Narodowego Puszczy Białowieskiej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 51 (3): 16-36.
 5. Kaszuba S, Schmidt K. 1985. Autointrodukcja norki amerykańskiej Mustela vison w rezerwacie faunistycznym Jezioro Drużno. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 41: 68-71.
 6. Wołk E, Wołk K. 1980. Pomnikowe modrzewie europejskie Larix deciduae w gminie Wiżajny nadleśnictwa Suwałki. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 4: 38-40.
 7. Pucek Z. 1972. Rozprzestrzenianie się i stan ochrony bobra europejskiego na Białostocczyźnie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 28: 28-36.
 8. Wołk K. 1967. Preparatorzy przyczyniają się do niszczenia zwierząt chronionych. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 23: 39-40.
 9. Pucek M. 1965. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci profesora Dehnela. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 21: 41-42.
 10. Caboń K. 1958. Masowa śmierć dzików w Białowieskim Parku Narodowym w zimie 1956 roku. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 14(1): 21-27.
 11. Dehnel A. 1956. Nowy ssak dla fauny polskiej- Nyctereutes procyonoides (Gray). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 12(6): 17-21.
 12. Borowski S. 1955. Kilka spostrzeżeń z życia jarząbka (Tetrastes bonasia L.) w Białowieskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 11(6): 34-35.

Książki

 1. Dehnel A. 1958. Zamki na wodzie. P.Z.W.Szk., Warszawa.

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 2000. Recenzja: 'Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody', t. 18, zeszyt 4, 1999. Wyd. Krajowy Zarząd Parków Narodowych - Białowieski Park Narodowy, Białowieża. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 56 (3): 107-108.
 2. Kończyk A, Schmidt K. 1992. Przyczynek do poznania fauny ssaków rezerwatu "Jar Rzeki Raduni". Chrońmy Przyrodę Ojczystą 5: 83-87.
 3. Krasińska M. 1988. Osiągnięcia i perspektywy restytucji żubra Bison bonasus w ZSRR. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 3: 80-86.
 4. Pucek Z. 1975. Recenzja: M. M. Meagher: The bison of Yellowstone National Park. Bizon Parku Narodowego Yellowstone. National Park Service, Scientific Monograph Series No. 1:1-161 + XVIpp. Printing Office, Washington, 1973. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 31 (5): 80-82.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści