Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Borowski S. 1963. Obuwik Cypripedium calceolus w Białowieskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyr. Ojczystą 19(6): 45-47.
  2. Ścibor J. 1960. Beobachtingen über die in Freiheit lebenden Wisente im Urwald von Białowieża. Chrońmy Przyr. Ojczystą 3(13): 312-314.
  3. Ścibor J. 1960. The bison in the Białowieża Primeval Forest. Chrońmy Przyr. Ojczystą 17(3): 16-26.
  4. Ścibor J. 1960. Żubry na wolności w Puszczy Białowieskiej. Chrońmy Przyr. Ojczystą 16(3): 18-25.
  5. Dehnel A. 1959. Białowieski Park Narodowy. Bobry. Chrońmy Przyr. Ojczystą 15(2): 44-45.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści