Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Fedyk S, Ruprecht AL. 1976. Karyotypes of Pipistrellus pipistrellus /Schreber 1774/ and P. nathusii /Keyserling and Blasius 1839/ /Chiroptera: Vespertilionidae/. Caryologia 29: 283-289.
  2. Fedyk S, Fedyk A. 1971. Karyological analysis of representatives of the genus Plecotus Geoffroy, 1818 (Mammalia, Chiroptera). Caryologia 24: 483-492.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści