Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Wołk E. 1979. Aktywność enzymów surowicy krwi nornicy rudej, Clethrionomys glareolus z różnych generacji sezonowych. Streszczenie ref. XII Zjazdu PTZool.: 188-189. Biuletyn Naukowy
  2. Olszewski JL. 1976. Klimat północno-wschodniej Polski. Biuletyn Naukowy 7/76: 168-207.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści