Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Oliver MK, Piertney SB, Zalewski A, Melero Y, Lambin X. 2016. The compensatory potential of increased immigration following intensive American mink population control is diluted by male-biased dispersal. Biological Invasions 18: 3047-3061. Link DOI: doi:10.1007/s10530-016-1199-x
  2. Biedrzycka A, ZALEWSKI A, Bartoszewicz M, Okarma H, Jędrzejewska E. 2014. The genetic structure of raccoon introduced in Central Europe reflects multiple invasion pathways. Biological Invasions 16: 1611-1625. Link DOI: doi:10.1007/s10530-013-0595-8
  3. Sidorovich VE, Polozov  AG, Zalewski A. 2010. Food niche variation of European and American mink during the American mink invasion in north-eastern Belarus. Biological Invasions 12: 2207-2217. Link DOI: doi:10.1007/s10530-009-9631-0

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści