Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Zbyryt A, Bubnicki JW, Kuijper DPJ, Dehnhard M, Churski M, Schmidt K. 2018. Do wild ungulates experience higher stress with humans than with large carnivores? Behavioral Ecology 29: 19-30. Link DOI: doi:10.1093/beheco/arx142
  2. Zub K, Czeszczewik D, Ruczyński I, Kapusta A, Walankiewicz W. 2017. Silence is not golden: the hissing calls of tits affect the behaviour of a nest predator. Behavioral Ecology and Sociobiology 71: 79Link DOI: doi:10.1007/s00265-017-2313-5
  3. Podgórski T, de Jong S, Bubnicki JW, Kuijper DPJ, Churski M, Jędrzejewska B. 2016. Drivers of synchronized vigilance in wild boar groups. Behavioral Ecology 27: 1097-1103. Link DOI: doi:10.1093/beheco/arw016
  4. Kuijper DPJ, Bubnicki JW, Churski M, Mols B, van Hooft P. 2015. Context dependence of risk effects: wolves and tree logs create patches of fear in an old-growth forest. Behavioral Ecology 26: 1558-1568. Link DOI: doi:10.1093/beheco/arv107

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści