Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Wolsan M. 1992. Phylogenie der frühen marderverwandten Raubtiere Europas. Kurzfassungen der Vortr'age und Poster, 62. Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft (Berlin 1992): 44.
 2. Olszewski JL. 1966. Recenzja: W.W.Protopopow 'Bioklimat tiemnochwojnych gornych lesow Jużnoj Sibiri'. Akademia Nauk SSSR Sibirskoje otdielenie, Institut Lesa i Driewiesiny, moskwa, Izdatielstwo 'Nauka', 1965. Wiadomości Botaniczne 10: 63

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

 1. Samojlik T, Jędrzejewska B, Krasnodębski D, Dulinicz M, Olczak H. 2007. Człowiek w Puszczy. Akademia 4: 36-37. PDF
 2. Szuma E. 2001. Polimorfizm i metryczna zmienność uzębienia lisa z Polski.: 66-68.
 3. Zalewski A. 2000. Aktywność oraz dzienne schronienie kuny leśnej Martes martes w Białowieskim arku Narodowym.: 67-68.
 4. Schmidt K. 2000. Organizacja przestrzenna i socjalna populacji rysia eurazjatyckiego w Puszczy Białowieskiej. 9: 74-76.
 5. Wójcik JM, Wójcik AM, Zalewska H. 1997. Genetyczna zmienność ryjówki akasmitnej w róznych biotopach..
 6. Rychlik L. 1995. Zróżnicowanie sposobów żerowania u dwóch gatunków rzęsorków, Neomys anomalus i N. fodiens.: 46.

Inne

 1. Pertoldi C, Tokarska M, Wójcik JM, Kawałko A. 2008. Estimation of genetic variability of the European Bison using BovineSNP50 genotyping beadchip (Illumina). W: Selected Research Findings from the Institutes of the Polish Academy of Sciences.: 50-51. PDF
 2. Krasińska M, Jędrzejewski W, Wójcik JM. 2002. Zakład Badania Ssaków PAN. W: Placówki i Komitety. Red. L. Kuźnicki.: 113-115.
 3. Kowalczyk R, Zalewski A, Jędrzejewska B, Jędrzejewski W. 2001. Organizacja przestrzenna populacji i aktywność borsuka Meles meles w Puszczy Białowieskiej. W: Działalność Naukowa PAN. Wybrane Zagadnienia.: 88-90.
 4. Krasińska M, Krasiński ZA. 2000. Rozprzestrzenienie populacji żubra nizinnego w polskiej i białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. W: Działaln Naukowa PAN. Wybrane zagadnienia.: 75-77.
 5. Wójcik JM, Wolsan M. 1998. Ewolucja ryjówek. W: Działaln Naukowa PAN. Wybrane zagadnienia.: 66-68.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści