Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

  1. Kunicki-Goldfinger W, Kunicka-Goldfinger W. 1964. Pasteurella-like microorganisms in small rodents. Acta Microbiol.pol 13(4): 341-347.
  2. Kunicki-Goldfinger W, Kunicka-Goldfinger W. 1962. Microflora jelitowa Sorex araneus araneus L. i Clethrionomys glareolus glareolus Schreb. w środowisku naturalnym. III. Wahania sezonowe. Acta Microbiol.pol 11(1/2): 93-110.
  3. Kunicki-Goldfinger W, Kunicka-Goldfinger W. 1962. Mikroflora jelitoa Sorex araneus araneus L. i Clethrionomys glareolus glareolus Schreb. w środowisku naturalnym. I. Ilościowa i jakościowa charakterystyka mikroflory jelitowej. Acta Microbiol.pol 11(1/2): 43-75.
  4. Kunicki-Goldfinger W, Kunicka-Goldfinger W. 1962. Mikroflora jelitowa Sorex araneus araneus L. i Clethrionomys glareolus glareolus Schreb. w środowisku naturalnym. II. Ogólna charakterystyka wyodrębnionych szczepów. Acta Microbiol.pol 11(1/2): 77-91.

Książki

Rozdziały w książkach

Artykuły popularnonaukowe

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści