Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Krasińska M, Wójcik AM, Szuma E, Baryshnikov GF, Miloserdov DJ. 2013. Zmienność wielkości rogów żubrów nizinnych żyjących w Puszczy Białowieskiej współcześnie i na przełomie XIX i XX wieku oraz żubrów kaukaskich. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 4 (32): 27-51.
 2. Tokarska M, Ruczyńska I Zalewska H, Wójcik AM. 2009. Over seasonal and sex-independent expression of kappa casein gene (CSN3) in mammalian blood lymphocytes. Biochemical Genetics 47: 602-608. Link DOI: doi:10.1007/s10528-009-9253-3
 3. Wójcik JM, Polly DP, Wójcik AM, Sikorski MD. 2007. Epigenetic variation of the common shrew, Sorex araneus, in different habitats. Russian Journal of Theriology 6: 43-49.
 4. Wójcik AM, Polly PD, Sikorski MD, Wójcik JM. 2006. Selection in a cycling population: differential response among skeletal traits. Evolution 60: 1925-1935.
 5. Wójcik JM, Wójcik AM, Macholán M, Piálek J, Zima J. 2004. The mammalian model for population studies of B chromosomes: the wood mouse (Apodemus) . Cytogenetic and Genome Research 106: 264-270.
 6. Wójcik JM, Wójcik AM, Macholán M, Piálek J, Zima J. 2004. The mammalian model for population studies of B chromosomes: the wood mouse (Apodemus) . Cytogenetic and Genome Research 106: 264-270.
 7. Wójcik JM, Wójcik AM, Sikorski MD. 2003. Morphometric variation of the common shrew, Sorex araneus, in different habitats. Mammalia 68: 225-231.
 8. Wójcik JM, Bogdanowicz W, Pucek Z, Wójcik AM, Zalewska H. 2000. Morphometric variation of the common shrew Sorex araneus in Poland, in relation to karyotype. Acta Theriologica 45, Suppl. 1: 161-172. Link DOI: doi:10.4098/AT.arch.00-71
 9. Wójcik JM, Wójcik AM, Zalewska H, Rychlik L. 1996. Allozyme differentiation in four sympatric species of European shrews (Soricidae: Mammalia). Biochemical Systematics and Ecology 24 (4): 291-298. PDF
 10. Wójcik JM, Wójcik AM, Zalewska H. 1996. Chromosome and allozyme variation of the common shrew, Sorex araneus, in different habitats. Hereditas 125: 183-189.
 11. Wójcik JM, Wójcik AM. 1994. Protein variation in the common shrew (Sorex araneus L.) in Poland, in relation to karyotype. Folia Zoologica 43, Suppl. 1: 53-61.
 12. Wójcik AM. 1993. Genetic variation in a fluctuating population of the yellow-necked mouse Apodemus flavicollis. Acta Theriologica 38: 273-290.
 13. Sikorski MD, Wójcik AM. 1989. Mating system and reproductive success in a free-living population of the bank vole, Clethrionomys glareolus..: 193-202.
 14. Kozłowski J, Wójcik AM. 1987. Accumulation and elimination of orally administered lead in laboratory mice: experimental studies and simple mathematical model. Ekologia Polska 35: 355-371.
 15. Bogdanowicz W, Wójcik AM. 1986. Morphological and electrophoretic differentation between Myotis daubentoni /Kuhl, 1819/ and Myotis nathalinae /Tupiner, 1977/. Myotis 23-24: 17-30.
 16. Wójcik AM, Fedyk S. 1984. Breeding parameters in the bank vole of different esterase phenotypes. Acta Theriologica 29: 305-316.
 17. Wójcik AM. 1982. Problemy systematyki myszy domowej. Przegląd Zoologiczny: 459-464.

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Wójcik AM, Wójcik JM. 2007. Ochrona ssaków owadożernych. W: Ochrona przyrody w lasach. I. Ochrona zwierząt. Ornatus, Poznań: 93-103.
 2. Tokarska M, Wójcik AM, Wójcik JM. 2004. Genetic diversity of mammals. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 181-190.
 3. Tokarska M, Wójcik AM, Wójcik JM. 2004. Genetyczna zmienność ssaków. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 181-190.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Wójcik JM, Wójcik AM, Zalewska H. 1997. Genetyczna zmienność ryjówki akasmitnej w róznych biotopach..

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści