Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Prunescu CC, Prunescu P, Pucek Z, Lom J. 2007. The first finding of myxosporean development from plasmodia to spores in terrestrial mammals: Soricimyxum fegati gen. Et. Sp. N. (Myxozoa) from Sorex araneus (Soricomorpha). Folia Parasitologica 54: 159-164.
 2. Klevezal GA, Pucek Z. 2007. What mandibles of Apodemus mice from pellets of birds of prey can show. Zoologicheskij Zhurnal 86: 1513-1516.
 3. Pucek Z. 2003. Żubr i jego ochrona w Puszczy Białowieskiej. Biuletyn Informacyjny Rady Programowej Porozumienia „Zielone Płuca Polski' 24: 8-12. PDF
 4. Stenseth NC, Viljugrain H, Jędrzejewski W, Mysterud A, Pucek Z. 2002. Population dynamics of Clethrionomys glareolus and Apodemus flavicollis: seasonal components of density dependence and density independence. Acta Theriologica 47, Suppl. 1: 39-67. PDF
 5. Wójcik JM, Bogdanowicz W, Pucek Z, Wójcik AM, Zalewska H. 2000. Morphometric variation of the common shrew Sorex araneus in Poland, in relation to karyotype. Acta Theriologica 45, Suppl. 1: 161-172. Link DOI: doi:10.4098/AT.arch.00-71
 6. Tiedemann R, Nadlinger K, Pucek Z. 1998. Mitochondrial DNA-RFLP analysis reveals low levels of genetic variation in European bison Bison bonasus. Acta Theriologica Suppl. 5: 83-87. Link DOI: doi:10.4098/AT.arch.98-50
 7. Baranov SA, Pucek Z, Kiseleva EG, Zakharov VM. 1997. Developmental stability of skull morphology in European bison Bison bonasus. Acta Theriologica Suppl. 4: 79-85.
 8. Pucek Z, Belousova IP, Lapshov VA, Sipko TP, Kudriavcev IV. 1996. Bison (Bison bonasus) - analysis and perspectives of studies: project of an international program of the rare species conservation. Zoologicheskij Zhurnal 75: 1873-1883.
 9. Krushinska NL, Rychlik L, Pucek Z. 1994. Agonistic interactions between resident and immigrant sympatric water shrews: Neomys fodiens and N. anomalus. Acta Theriologica 39: 227-247. PDF
 10. Hartl GB, Pucek Z. 1994. Genetic depletion in the European bison Bison bonasus and the significance of electrophoretic heterozygosity for conservation. Conservation Biology 8: 167-174. PDF
 11. Pucek Z. 1994. Postępy i zagrożenia restytucji żubra. Kosmos 43: 147-169.
 12. Pucek Z. 1994. Wiederaufbau des Wisentbestandes - Erfolge und Bedrohungen. Praxis der Naturwissenschaften. Biologie 4/43: 17-22.
 13. Kozlo P, Pucek Z. 1993. Bison Specialist Group. Conference on the protection of the European bison. Species 20: 57-58.
 14. Klevezal GA, Pucek Z, Sukhovskaya l, Ivanter EV. 1993. Incisor dentin Sicista betulina /Zapodidae, Rodentia/ as recording structure. Zoologiceskij Zhurnal 72: 149-159.
 15. Pucek Z, Jędrzejewski W, Jędrzejewska B, Pucek M. 1993. Rodent population dynamics in a primeval decidous forest (Białowieża National Park) in relation to weather, seed crop, and predation. Acta Theriologica 38: 199-232. PDF
 16. Krushinska NL, Pucek Z. 1989. Ethological study of sympatric species of European water shrews. Acta Theriologica 34: 269-285.
 17. Klevezal GA, Pucek Z. 1987. Growth layers in tooth cement and dentine of European bison and its hybrids with domestic cattle. Acta Theriologica 32: 115-128.
 18. Pucek Z. 1984. What to do with the European bison, now saved from extinction? Acta Zoologica Fennica 172: 187-190.
 19. Okołów C, Pucek Z, Sokołowski A. 1980. Badania naukowe nad Puszczą Białowieską (stan, osiągnięcia, potrzeby). Nauka i Praktyka. Studia, ekspertyzy, informacje 3 /1978/: 46-66.
 20. Pucek Z, Buchalczyk A. 1978. Voles as new models for biomedical research. Zwierzęta Laboratoryjne 15: 35-49.
 21. Sokołowski A, Pucek Z. 1976. Zagadnienia ochrony szaty roślinnej i świata zwierząt. Region Białostocki. Studia ekonomiczno-społeczne 4: 92-108.
 22. Pucek Z. 1972. Rozprzestrzenianie się i stan ochrony bobra europejskiego na Białostocczyźnie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 28: 28-36.
 23. Pucek Z, Olszewski JL. 1971. Results of extended removal catches of rodents. Annales Zoologici Fennici 8: 37-44.
 24. Buchalczyk T, Gębczyńska Z, Pucek Z. 1970. Number of Microtus oeconomus and its noxiousness in forest plantations. EPPO, Publ. A 58: 95-99.
 25. Pucek Z, Ryszkowski L. 1970. Polskie badania nad produktywnością drobnych ssaków. Kosmos A 19, 2: 197-213.
 26. Pucek Z. 1970. Seasonal and age changes in shrews as an adaptative process. Symp. Zool. Soc. Lond. 26: 189-207.
 27. Pucek Z. 1969. Norniki jako zwierzęta laboratoryjne. I. Wstęp: program badań, warunki hodowli. Zwierzęta Laboratoryjne 7: 7-13.
 28. Pucek Z, Ryszkowski L. 1969. Polish studies of the productivity of small mammals populations. Small Mammal Newsletters 3: 75-104.
 29. Pucek Z. 1969. Trap response and estimation of numbers of shrews in removal catches. Acta Theriologica 14: 403-426.
 30. Buchalczyk T, Pucek Z. 1968. Estimation of the numbers of Microtus oeconomus using the Standard-Minimum method. Acta Theriologica 13: 461-482.
 31. Pucek Z, Zejda J. 1968. Technique for determining age in the red-backed vole, Clethrionomys glareolus /Schreber, 1780/. Small Mammal Newsletter 2: 51-60.
 32. Pucek Z. 1967. The most important problems for further studies on European bison. Acta theriologica 12: 495-501.
 33. Krasińska M, Pucek Z. 1967. The state of studies on hybridization of wisent and domestic cattle. Acta Theriologica 12: 385-389.
 34. Grodziński W, Pucek Z, Ryszkowski L. 1966. Estimation of rodent numbers by means of prebaiting and intensive removal. Acta Theriologica 11: 297-314.
 35. Pucek Z. 1966. Veränderlichkeit des gewichtes einiger Innenorgane bei Sorex araneus Linnaeus, 1758. Lynx 6: 125-130.
 36. Pucek Z. 1965. Przypadek polidaktylii u Apodemus flavicolis /Melchior, 1834/. Acta Theriologica 10: 232-233.
 37. Pucek Z. 1965. Seasonal and age changes in the weight of internal organs of shrews. Acta Theriologica 10: 369-438.
 38. Andrzejewski R, Pucek Z. 1965. Studies on the European hare. X. Results so far obtained from research in Poland and trends in continued studies. Acta Theriologica 10: 79-91.
 39. Pucek Z. 1964. Morphological changes in shrews kept in captivity. Acta Theriologica 8: 137-166.
 40. Pucek Z, Markov G. 1964. Seasonal changes in the skull of the common shrew from Bulgaria. Acta Theriologica 9: 363-366.
 41. Pucek Z. 1964. The structure of the glans penis in Neomys Kaup., 1829 as a taxonomic character. Acta Theriologica 9: 374-377.
 42. Buchalczyk T, Pucek Z. 1963. Food storage of the european water shrew, Neomys fodiens /Pennant, 1771/. Acta Theriologica 7(19): 376-379.
 43. Pucek Z. 1963. Seasonal changes in the braincase of some representatives of the genus Sorex from the Palearctic. J. of Mammalogy 44(4): 523-536.
 44. Pucek Z. 1962. The occurrence of wormian bones /Ossicula wormiana/ in some mammals. Acta Theriologica 6(3): 33-51.
 45. Pucek Z. 1961. Kostki szwowe Worma (ossicula wormiana) w czaszce niektórych ssaków. Przegl. Zoologiczny 5,30: 211-217.
 46. Cechowicz W, Pucek Z. 1961. Microtus arvalis /Pallas,1778/ in the Białowieża Glade. Acta Theriologica 5: 298-300.
 47. Bielak T, Pucek Z. 1960. Seasonal changes in the brain-weight of the common shrew /Sorex araneus araneus Linnaeus 1758/. Acta Theriologica 3(13): 297-300.
 48. Pucek Z. 1960. Sexual maturation and variability of the reproductive system in young shrews /Sorex L./ in the first calendar year of life. Acta Theriologica 3(12): 269-296.
 49. Pucek Z. 1959. Some biological aspects of the sex-ratio in the Common shrew /Sorex araneus araneus L./. Acta Theriologica 3(4): 43-73.
 50. Pucek Z. 1958. Smużka /Sicista betulina Pall./, rzadki przedstawiciel fauny krajowej. Przegl. Zoologiczny 3: 168-182.
 51. Pucek Z. 1958. Untersuchungen über Nestentwicklung und Thermoregulation bei einem Wurf von Sicista betulina Pallas. Acta Theriologica 2(2): 11-54.
 52. Pucek Z. 1957. Histomorphologische Untersuchungen über die Winterdepression des Schädels bei Sorex L. und Neomys Kaup. Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 10(15): 399-428.
 53. Pucek Z. 1955. Szybka metoda mierzenia pojemności czaszki drobnych ssaków. Wszechświat 12: 308
 54. Pucek Z. 1955. Utersuchungen über die Veränderlichkeit des Schädels im Lebenszyklus von Sorex araneus araneus L. Ann.Univ.M.Curie-Skłodowska, Sect.C 9(4): 163-211.

Książki

 1. Pucek Z , red, Pucek Z, Belousova IP, Krasińska M, Krasiński ZA, Olech W. 2004. European bison. Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN/SSC Bison Specialist Group, IUCN. Gland, Switzerland and Cambridge, UK. PDF
 2. Pucek Z, Belousova IP, Krasińska M, Krasiński ZA, Olech W. 2002. European Bison Bison bonasus: Current state of the species and an action plan for its conservation. Mammal Research Institute, Białowieża. PDF
 3. Pucek Z, Udina I, Seal US, Miller PS. 1996. Population and Habitat Viability Assessment for the European Bison (Bison bonasus). A collaborative workshop, Woliński National Park, Międzyzdroje, Poland, 26-29 June 1995 [Polish translation Pucek Z., Russian translation Udina I.]. IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group, Apple Valey, Minnesota, USA.
 4. Krupka J, Dzięciołowski R, Fruziński B, Neugebauer Z, Pielowski Z, Pucek Z. 1990. Łowiectwo. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 5. Pucek Z. 1984. Klucz do oznaczania ssaków Polski (Wydanie drugie zmienione i poprawione). PWN, Warszawa.
 6. Pucek Z, Raczyński J. 1983. Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals. PWN, Warszawa.
 7. Pucek Z. 1981. Keys to Vertebrates of Poland. Mammals. PWN, Warszawa.
 8. Pielowski Z, Pucek Z. 1976. Ecology and management of European hare populations. The proceedings of an International Symposium held in Poznań on December 4-6, 1974. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa.
 9. Grodziński W, Pucek Z. 1975. The role of large herbivore mammals in woodland ecosystems. Polish Ecological Studies. PWN, Warszawa.

Rozdziały w książkach

 1. Pucek Z. 2004. Current state, threats and conservation strategy for European bison. W: Proceedings of the Conference 'European Bison Conservation' 30 September - 2 October 2004, Białowieża, Poland.: 113-114.
 2. Pucek Z. 2004. European bison - history of a flagship species. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 25-34.
 3. Pucek Z. 2004. Historia zagłady i restytucji żubrów. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 25-34.
 4. Jędrzejewska B, Pucek Z, Jędrzejewski W. 2004. Nasiona drzew i gryzonie leśne. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 129-138.
 5. Jędrzejewska B, Pucek Z, Jędrzejewski W. 2004. Seed crops and forest rodents. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 129-138.
 6. Pucek Z. 2004. Stan, zagrożenia i strategia ochrony gatunku. Materiały konferencyjne "Ogólnopolska Konferencja 'Ochrona ssaków - populacje wolno żyjące' - Jeziory 19-20.03.2004. XX-lecie Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza".: 10-11.
 7. Pucek Z, Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 2002. Population dynamics of forest rodents in a European primeval deciduous forest (Białowieża National Park, Poland). W: Long term ecological research in Poland. In the framework of International Long Term Ecological Research Network (ILTER). National ILTER Conference, Warsaw 10 December 2001.Red. M. Zalewski. Warszawa: 57-60.
 8. Pucek Z, Głowaciński Z. 2001. Bison bonasus (Linné, 1758) - Żubr. W: Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 100-105.
 9. Pucek Z. 2001. Classis (gromada): Mammalia - ssaki. W: Katalog Fauny Puszczy Białowieskiej - Catalogue of the Fauna of Białowieża Primeval Forest.Red. Gutowski JM, Jaroszewicz B. Instytut Badawczy Leśncitwa, Warszawa: 326-328.
 10. Pucek Z. 2001. Dryomys nitedula (Pallas, 1778) - Koszatka. W: Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 77-79.
 11. Pucek Z. 2001. Eliomys quercinus (Linné, 1766) - Żołędnica. W: Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 75-77.
 12. Pucek Z, Jurczyszyn M. 2001. Glis glis (Linné, 1766) - Popielica. W: Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 79-81.
 13. Pucek Z. 2001. Neomys anomalus (Cabrera, 1907) - Rzęsorek mniejszy. W: Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 42-44.
 14. Pucek Z. 2001. Sicista subtilis (Pallas, 1773) - Smużka stepowa. W: Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 74-75.
 15. Pucek Z. 2001. Sorex caecutiens Laxmann, 1788 - Ryjówka średnia (r. białowieska). W: Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 41-42.
 16. Pucek Z. 1999. Sicista betulina (Pallas, 1779). W: The Atlas of European Mammals.Red. Mitchell-Jones A.J, et al... Academic Press, London: 304-305.
 17. Pucek Z. 1999. Sicista subtilis (Pallas, 1773). W: The Atlas of European Mammals.Red. Mitchell-Jones A.J, et al... Academic Press, London: 306-307.
 18. Pucek Z. 1999. Sorex caecutiens Laxmann, 1788. W: The Atlas of European Mammals.Red. Mitchell-Jones A.J, et al... Academic Press, London: 44-45.
 19. Pucek Z. 1996. Ocena środowiska i żywotności populacji żubra (Bison bonasus). W: Działalność naukowa PAN (wybrane zagadnienia).Red. Mossakowski M. PAN, Warszawa: 35-36.
 20. Rychlik L, Pucek Z. 1995. 3.19. Biotope requirements of Neomys fodiens i Neomys anomalus in lowland zone of their sympatric occurence. Council of Europe, Strasbourg: 88-89.
 21. Belousova IP, Govers J, Princee F, Pucek Z, Raczyński J, Roth T, Wendt K, Dzięciołowski R, Jaczewski Z. 1995. Distribution and management of European bison in wildlife reserves and Zoos. W: Population and habitat viability assessment for the European bison (Bison bonasus).Red. Pucek Z, Seal US, Miller P. IUCN/SSC Conservation Breeding Specialist Group, Apple Valey, Minnesota, USA: 9-15.
 22. Pucek Z. 1995. Ocena stanu i rozwoju zoologii w Polsce. Raport syntetyczny. W: Nauki biologiczne w Polsce: Stan, osiągnięcia, perspektywy..Red. Klekowski Z, Bielecki T, Chojnacki T. Wydział II PAN, Warszawa: 117-143.
 23. Pucek Z. 1995. Stan i rozwój zoologii w Polsce. [Komitet Zoologii PAN, Raport syntetyczny]. W: Nauka w Polsce w ocenie komitetów naukowych PAN. Nauki biologiczne. Nauki rolnicze i leśne. Nauki o ziemi i nauki górnicze. T. II.Red. Hałoń E. PAN, KBN, Warszawa: 141-171.
 24. Pucek Z. 1994. Rzadkie gatunki ssaków. A. Zróżnicowanie fauny drobnych ssaków naziemnych. W: Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski.Red. Leszczyński S. Agencja Rekl. - Wyd. A. Grzegorczyk, Warszawa
 25. Pucek Z. 1994. Rzadkie gatunki ssaków. B. Zróżnicowanie fauny nietoperzy. W: Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski.Red. Leszczyński S. Agencja Rekl. - Wyd. A. Grzegorczyk, Warszawa
 26. Pucek Z. 1994. Rzadkie gatunki ssaków. C. Zasięgi rzadkich gatunków owadożernych. W: Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski.Red. Leszczyński S. Agencja Rekl. - Wyd. A. Grzegorczyk, Warszawa
 27. Pucek Z. 1994. Rzadkie gatunki ssaków. D. Występowanie rzadkich i zagrożonych gatunków gryzoni. W: Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski.Red. Leszczyński S. Agencja Rekl. - Wyd. A. Grzegorczyk, Warszawa
 28. Pucek Z. 1994. Rzadkie gatunki ssaków. E. Rozmieszczenie chomika i susłów. W: Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski.Red. Leszczyński S. Agencja Rekl. - Wyd. A. Grzegorczyk, Warszawa
 29. Pucek Z. 1994. Rzadkie gatunki ssaków. F. Zmiany zasięgu bobra i łosia. W: Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski.Red. Leszczyński S. Agencja Rekl. - Wyd. A. Grzegorczyk, Warszawa
 30. Hartl GB, Markowski J, Pucek Z. 1993. Foreword. W: Ecological genetics in mammals. Symposium "Ecological genetics in Mammals - Current Research and Future Perspectives", Łódź, 3-9 September 1992.Red. Hartl GB, Markowski J.: 5-6.
 31. Pucek Z. 1992. Conservation Strategy for European bison. W: Ongulés/Ungulates 91. Proc. Intern. Symp., Toulouse - France, Sept. 2-6, 1991. SFEPM-IRGM.Red. Spitz F, Jeneau G, Gonzales G, Aulagnier S. Paris, Toulouse: 589-594.
 32. Pucek Z. 1992. Conservation strategy for European bison. Ongulés/Ungulates 91. W: Proc. Intern. Symp. "Ongulés/Ungulates 91", Touluse-France, Sept. 2-6, 1991.Red. Spitz F, Janeau G, Gonzales G, Aulangier S.: 589-594.
 33. Pucek Z. 1992. Dryomys nitedula (Pallas, 1778). Koszatka. Forest dormouse. W: Polska czerwona ksiega zwierząt.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 66-67.
 34. Pucek Z. 1992. Eliomys quercinus (Linné, 1766). Żołędnica. Garden dormouse. W: Polska czerwona ksiega zwierząt.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 64-65.
 35. Pucek Z. 1992. Glis glis (Linné, 1766). Popielica. Fat dormouse . W: Polska czerwona ksiega zwierząt.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 67-69.
 36. Pucek Z. 1992. Neomys anomalus (Cabrera, 1907). Rzęsorek mniejszy. Mediterranean water-shrew . W: Polska czerwona ksiega zwierząt.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 36-37.
 37. Pucek Z. 1992. Sicista betulina (Pallas, 1779). Smużka. Northern birch mouse . W: Polska czerwona ksiega zwierząt.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 62-64.
 38. Pucek Z. 1992. Sorex caecutiens (Laxman, 1788). Ryjówka średnia (ryjówka białowieska). Masked shrew . W: Polska czerwona ksiega zwierząt.Red. Głowaciński Z. PWRiL, Warszawa: 34-36.
 39. Pucek Z. 1991. History of the European bison and problems of its protection and management. W: Global trends in wildlife management. [Trans. 18th IUGB Congress, Kraków 1987].Red. Bobek B, Perzanowski K, Regelin WL. Świat Press, Kraków-Warszawa: 19-39.
 40. Pucek Z. 1990. 4.3.1. Żubr - Bison bonasus (Linnaeus, 1758). W: Łowiectwo.Red. Krupka J, et al.. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa: 296-299.
 41. Pucek Z. 1990. Przedmowa . W: Funkcjonowanie populacji ssaków a heterogenność środowiska. Raport końcowy. Grupa Tematyczna CPBP 04.10.15.01.Red. Pucek Z. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa: 7-8.
 42. Pucek Z. 1990. Rozdział 4.1. Ssaki łowne. W: Łowiectwo.Red. Krupka J, et al.. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa: 161-238.
 43. Pucek Z. 1990. Rozdział 4.3. Zwierzęta chronione. W: Łowiectwo.Red. Krupka J, et al.. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa: 296-323.
 44. Pucek Z. 1989. A preliminary report on threatened rodents in Europe. W: Rodents. A world survey of species of conservation.Red. Lidicker WZ,Jr. Occ. Papers IUCN/SSC, No. 4,: 26-32.
 45. Pucek Z. 1989. Die Rettung des Wisents - Probleme der Erhaltung einer Art. W: Die Illusion der Arche Noah. Gefahren für die Arterhaltung durch Gefangenschaftszucht. Bericht zu Intern. Symp., Wiesbanden 10-13.03. 1988.Red. Schneider E, Oelke H, Gross H. Echo Verlag, Göttingen: 249-268.
 46. Pucek Z. 1987. Dehnel August. W: Słownik Biologów Polskich.Red. Feliksiak S. PWN, Warszawa: 123-124.
 47. Pucek Z. 1987. Evropejskij zubr: sovremennoje sostojanie i problemy. W: Ohrana prirody, nauka i obščestvo. .Red. Issl. Prirodnych resursov 21. UNESCO-UNEP, Moskva 21: 32-35.
 48. Pucek Z. 1986. Bison bonasus (Linnaeus, 1758) - Wisent. W: Handbuch der Säugetiere Europas, Bd 2/II. Paarhufer - Artiodactyla.Red. Niethammer J, Krapp F. Akademie Verlagsgesel, Wiesbaden: 278-315.
 49. Pucek Z. 1984. Część ogólna. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski. Wydanie 2. zmienione i poprawione.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 11-39.
 50. Pucek Z. 1984. Klucze do oznaczania rzędów. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski. Wydanie 2. zmienione i poprawione.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 46-47.
 51. Pucek Z. 1984. Przedmowa do drugiego wydania. . W: Klucz do oznaczania ssaków Polski. Wydanie 2. zmienione i poprawione.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 5-7.
 52. Pucek Z. 1984. Przegląd systematyczny. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski. Wydanie 2. zmienione i poprawione.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 40-45.
 53. Pucek Z. 1984. Rodzina: Bobry - Castoridae. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski. Wydanie 2. zmienione i poprawione.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 160-165.
 54. Kowalski K, Pucek Z. 1984. Rodzina: Chomikowate - Cricetidae. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 165-168.
 55. Kowalski K, Pucek Z. 1984. Rodzina: Nutriowate - Caprymyidae. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 238-240.
 56. Kowalski K, Pucek Z. 1984. Rodzina: Popielicowate /pilchowate/ - Gliridae. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 224-237.
 57. Kowalski K, Pucek Z. 1984. Rodzina: Płetwonogie - Pinnipedia. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 310-316.
 58. Kowalski K, Pucek Z. 1984. Rodzina: Ślepce - Spalacidae. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 237-238.
 59. Pucek Z. 1984. Rodzina: Smużkowate - Zapodidae. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski. Wydanie 2. zmienione i poprawione.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 220-224.
 60. Kowalski K, Pucek Z. 1984. Rodzina: Wiewiórkowate - Sciuridae. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 151-160.
 61. Sych L, Pucek Z. 1984. Rząd: Nieparzystokopytne - Perisodactyla. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 316-319.
 62. Pucek Z. 1984. Rząd: Owadożerne - Insectivora. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski. Wydanie 2. zmienione i poprawione.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 48-85.
 63. Pucek Z, Sych L. 1984. Rząd: Parzystokopytne - Artiodactyla. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek Z.: 319-354.
 64. Kowalski K, Pucek Z. 1984. Rząd: Walenie - Cetaceae. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 240-255.
 65. Pucek Z. 1984. Skorowidz nazw systematycznych łacińskich. Skorowidz nazw systematycznych polskich. W: Klucz do oznaczania ssaków Polski. Wydanie 2. zmienione i poprawione.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 373-384.
 66. Pucek Z. 1984. The European bison, current state and problems of management. W: Conservation, science and society. Contribution to the First International Biosphere Reserve Congress, Minsk, Belorussia, USSR, 26 September-2 October 1983. Natural Resources Research 21. UNESCO-UNEP, Paris: 276-282.
 67. Pucek Z. 1984. Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży. W: Nauka i Szkolnictwo Wyższe w regionie białostockim w 40-leciu PRL. PRON RW, Białystok: 72-76.
 68. Pucek Z. 1983. 0001. Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758; mapa 5 . W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 46
 69. Pucek Z. 1983. 0002. Erinaceus concolor Martin, 1838; mapa 7. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 47-48.
 70. Pucek Z. 1983. 0003 Talpa europaea Linnaeus, 1758; mapa 9. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 48-51.
 71. Pucek Z. 1983. 0004. Sorex araneus Linnaeus, 1758; mapa 11. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 51-53.
 72. Pucek Z. 1983. 0005. Sorex caecutiens Laxmann, 1788; mapa 13. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 53-54.
 73. Pucek Z. 1983. 0006. Sorex minutus Linnaeus, 1758; mapa 15. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 54-56.
 74. Pucek Z. 1983. 0007. Sorex alpinus Schinz, 1837; mapa 17 . W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 56-57.
 75. Pucek Z, Pucek M. 1983. 0008. Neomys fodiens (Pennant,1771) mapa 19. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 57-59.
 76. Pucek Z, Pucek M. 1983. 0009. Neomys anomalus Cabrera, 1907; mapa 21. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 59-60.
 77. Pucek Z, Michalak I. 1983. 0010. Crocidura leucodon (Hermann, 1780) mapa 23. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 60-61.
 78. Pucek Z, Michalak I. 1983. 0011. Crocidura suaveolens (Pallas, 1811) mapa 25. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 61-62.
 79. Pucek Z. 1983. 0036. Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758; mapa 75. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 88-89.
 80. Pucek Z. 1983. 0039. Marmota marmota Linnaeus, 1758; mapa 81. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 91
 81. Pucek Z, Żurowski W. 1983. 0040. Castor fiber Linnaeus, 1758; mapa 83. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 91-93.
 82. Pucek Z. 1983. 0059. Sicista betulina Pallas, 1778; mapa 121. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 132-134.
 83. Pucek Z. 1983. 0060. Eliomys quercinus Linnaeus, 1760; mapa 123 . W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 134
 84. Pucek Z. 1983. 0061. Dryomys nitedula Pallas, 1779;125. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 134-135.
 85. Pucek Z. 1983. 0062. Glis glis Linnaeus, 1766; mapa 127 . W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 135-136.
 86. Pucek Z. 1983. 0063. Muscardinus avellanarius Linnaeus, 1758; mapa 129. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 137-138.
 87. Pucek Z. 1983. Część Ogólna. Oleat I - Zbiory drobnych ssaków; Oleat II - Ankieta i obserwacje; Oleat III - Podział Polski na krainy. W: Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. Atlas of Polish Mammals.Red. Pucek Z, Raczyński J. PWN, Warszawa: 9-45.
 88. Pucek Z. 1982. Familie Zapodidae Coues, 1875 - Hüpfmäuse. W: Handbuch der Säugetiere Europas. BD. 2/1. Nagetiere II.Red. Niethammer J, Krapp F. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden: 497-500.
 89. Pucek Z. 1982. Sicista betulina (Pallas, 1778) - Waldbirkenmaus. W: Handbuch der Säugetiere Europas. BD. 2/1. Nagetiere II..Red. Niethammer J, Krapp F. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden: 516-538.
 90. Pucek Z. 1982. Sicista subtilis (Pallas, 1773) - Steppenbirkenmaus. W: Handbuch der Säugetiere Europas. BD. 2/1. Nagetiere II..Red. Niethammer J, Krapp F. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden: 501-515.
 91. Pucek Z. 1981. Bibliography. General literature. W: Keys to Vertebrates of Poland. Mammals.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 341-357.
 92. Pucek Z. 1981. Family: Beavers - Castoridae. W: Keys to Vertebrates of Poland. Mammals.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 173-179.
 93. Pucek Z. 1981. Family: Jumping mice - Zapodidae. W: Keys to Vertebrates of Poland. Mammals.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 230-235.
 94. Pucek Z. 1981. General Outline Systematic survey. W: Keys to Vertebrates of Poland. Mammals.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 1-59.
 95. Pucek Z. 1981. Index of Latin taxonomic names. Appendix. W: Keys to Vertebrates of Poland. Mammals.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 359-367.
 96. Pucek Z. 1981. Keys to the identification of orders. W: Keys to Vertebrates of Poland. Mammals.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 60-62.
 97. Pucek Z. 1981. Order: Insectivores - Insectivora. W: Keys to Vertebrates of Poland. Mammals.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: 62-101.
 98. Pucek Z. 1981. Preface to the English Edition. W: Keys to Vertebrates of Poland. Mammals.Red. Pucek Z. PWN, Warszawa: VII-VIII.
 99. Pucek Z. 1978. Ssaki jako drapieżce szkodników roślin. W: Biologiczne metody walki ze szkodnikami roślin.Red. Boczek J, Lipa JJ. PWN, Warszawa: 387-401.
 100. Pucek Z. 1977. Effects of weather and climate on growth of wild mammals. W: Progress in human biometeorology. Vol. 1, p. 2: Pathological biometeorology.Red. Tromp,SW. Swets & Zeitlinger, Amsterdam: 274-281.
 101. Dryden GL, Pucek Z. 1976. Insectivores in reproduction studies, with emphasis on ovulation in American, Asian and European shrews. W: The laboratory animal in the study of reproduction. [6th ICLA Symp. Thessaloniki 1975].Red. Antikatzides Th, Erichsen S, Spiegel A. G. Fischer Verlag, Stuttgard - New York: 39-50.
 102. Pucek Z, Lowe PW. 1975. Age criteria in small mammals. W: Small Mammals: their productivity and population dynamicsIntern. Biol. Programme, 5.Red. Golley FB, Petrusewicz K, Ryszkowski L. Cambridge University Press, Cambridge: 55-72.
 103. Pucek Z, Bobek B, Łabudzki L, Miłkowski L, Morow K, Tomek A. 1975. Estimates of density and number of Ungulates. W: The role of large herbivore mammals in woodland ecosystems.Red. Grodziński W, Pucek Z. Warszawa 1: 121-135.
 104. Pucek Z, Ryszkowski L. 1975. Working group on small mammals. W: Polish participation in the International Biological Programme, 1964-1973. Polish Acad. Sci., Polish Natl. Committee for IBP,: 105-158.
 105. Krasińska M, Pucek Z. 1970. Stan badań nad hybrydami żubra z bydłem domowym. W: Postępy restytucji żubra 2. 2: 281-290.
 106. Pucek Z. 1970. Stan i potrzeby badań naukowych nad żubrem. 2: 123-147.
 107. Pucek Z, Ryszkowski L, Zejda J. 1969. Estimation of average length of life in bank vole, Clethrionomys glareolus (Schreber 1780). W: Energy flow through small mammal populations.Red. Petrusewicz K, Ryszkowski L. PWN, Warszawa: 187-201.
 108. Pucek Z. 1968. II. Przegląd fauny Puszczy. 1. Ssaki. W: Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej.Red. Faliński JB. Państw. Wyd. Roln.i Leśne, Warszawa: 133-143.
 109. Pucek Z. 1968. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk. W: Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej.Red. Faliński JB. Państw. Wyd. Roln. I Leśne, Warszawa: 343-346.
 110. Pucek Z. 1964. Family: Dipodidae. W: Klucze do oznaczania kręgowców Polski. V. Ssaki - Mammalia.Red. Kowalski K. PWN, Warszawa - Kraków: 134-137.
 111. Pucek Z. 1964. Keys to orders. W: Klucze do oznaczania kręgowców Polski. V. Ssaki - Mammalia.Red. Kowalski K. PWN, Warszawa - Kraków: 54-56.
 112. Pucek Z. 1964. Order: Insectivora. W: Klucze do oznaczania kręgowców Polski. V. Ssaki - Mammalia.Red. Kowalski K. PWN, Warszawa - Kraków: 56-83.
 113. Pucek Z. 1964. Part general. 1. Characteristic of class Mammalia. 2. Collection, fixation and preservation of mammals. W: Klucze do oznaczania kręgowców Polski. V. Ssaki - Mammalia.Red. Kowalski K. PWN, Warszawa - Kraków: 3-49.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Pucek Z. 2003. Baskin L.M. Powrót żubrów do Rosji. Parki Narodowe: 11-16.
 2. Pucek Z. 2003. Walory i ochrona Puszczy Białowieskiej/Białowieża Primeval Forest: its values and protection. Aura 5: 28-31.
 3. Jędrzejewska B, Jędrzejewski W, Pucek Z. 2002. Wieloletnie badania nad dynamiką liczebności ssaków w Białowieskim Parku Narodowym. Polskie parki narodowe - ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych. Konferencja Jubileuszowa z okazji 80-lecia Białowieskiego Parku Narodowego, Białowieża, 11-14 marca 2002 r..
 4. Pucek Z. 2001. William Z. Lidicker jun. Członek zagraniczny PAN. Nauka 3: 193-196.
 5. Pucek Z. 2000. Bison Specialist Group. Species 34: 35-36.
 6. Pucek Z. 2000. Puszcza Białowieska. Przegląd 17 (z dnia 20 XI 2000).
 7. Pucek Z. 2000. Recenzja: 'Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody', t. 18, zeszyt 4, 1999. Wyd. Krajowy Zarząd Parków Narodowych - Białowieski Park Narodowy, Białowieża. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 56 (3): 107-108.
 8. Wójcik JM, Bogdanowicz W, Pucek Z, Zalewska H. 1999. Morphometric variation of the common shrew Sorex araneus in Poland, in relation to karyotype. ISACC Fifth International Meeting, Białowieża, Poland, 17-21 August 1999, 'Evolution in the Sorex araneus group. Cytologenetic and molecular aspects'.: 42.
 9. Bogdanowicz W, Pucek Z. 1999. Trends in skull morphology of Sorex araneus in Poland. ISACC Fifth International Meeting, Białowieża, Poland, 17-21 August 1999, 'Evolution in the Sorex araneus group. Cytologenetic and molecular aspects'.: 14.
 10. Pucek Z. 1998. Głos w dyskusji. W: T. Bielicki, W sprawie czasopism z zakresu nauk biologicznych. Nauka 1: 146-147.
 11. Lidicker WZ, Pucek Z. 1997. William Peter Crowcroft (1922-1996). Acta Theriologica 42: 343-349.
 12. Pucek Z. 1996. Bison Specialist Group. Species 26-27: 51-52.
 13. Pucek Z. 1996. Kazimierz Kowalski: a biographical sketch. Acta Zoologica Cracoviensia 39: ix-xi.
 14. Pucek Z. 1996. Recenzja: Methods in mammalian ecology. Methoden feldökologischer Säugetierforschung - Methods in Mammalian Field Ecology. Vol. 1. M. Stubbe, A. Stubbe and D. Heidecke (eds). Martin-Luther-Universität Hale-Wittenber, Wissenschaftliche Beiträge, Halle/Saal. Acta Theriologica 41: 432.
 15. Pucek Z. 1995. Recenzja: 4th International Conference 'Rodent & Spatium' ed. L. Grum. Polish Ecological Studies 20: 69-596. Acta Theriologica 40: 333.
 16. Pucek Z. 1995. Recenzja: Bibliography of the Genus Bison (H. Smith, 1827) (until 1950). Z. Jaczewski and A. Korona. Acta Theriologica 40: 333.
 17. Pucek Z. 1995. The raccoon dog. Mammal News 103: 12.
 18. Pucek Z. 1994. Bison Specialist Group. Species 43: 21-22.
 19. Pucek Z. 1994. Comments on the proposed conservation of some mammal generic names first published in Brisson's (1762). Bull. Zool. Nomencl. 51: 348.
 20. Pucek Z. 1993. Listy do Redakcji (dot. Polskiego Nazewnictwa Zoologicznego). Medycyna Weterynaryjna 49 (10): 477.
 21. Pucek Z. 1993. Ochrona żubra. Protection of the European bison. Aura 5: 15-17.
 22. Pucek Z, Jędrzejewski W, Jędrzejewska B, Pucek M. 1993. Rodent population dynamics in a primeval deciduous forest (Białowieża National Park) in relation to weather, seed crop and predation. Report on the Fourth International Meeting 'Rodents & Spatium IV', Mikołajki, Poland, May 24-28, 1993 (abstr.) . Mammalia 57 (4): 642-643.
 23. Pucek Z, Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 1993. Rodent population dynamics in European deciduous forest in relation to climate, seed crop and predation.: 88.
 24. Pucek Z, Jędrzejewski W, Jędrzejewska B. 1993. Rodent population dynamics in European deciduous forest in relation to climate, seed crop and predation. Abstract of spoken and poster papers. Sixth Intern. Theriol. Congr. Sydney 4-10 July 1993, Sydney.: 274.
 25. Pucek Z. 1993. Żubry w Puszczy Białowiesiej. Król Puszczy na cenzurowanym. Echa Leśne 9: 1-5.
 26. Pucek Z. 1992. Recenzja: K. Kowalski and B. Rzebik-Kowalska 'Mammals of Algieria'. Ossolineum - Zakład Narodowy im. Ossolińskich: 370pp., Wrocław-Warszawa-Kraków, 1991. Acta Theriologica 37: 140.
 27. Pucek Z. 1992. Recenzja: Mammals of the Palaearctic desert: status and trends in the Sahara-Gobian region. J. A. McNeely and V. M. Neronov, (eds). The Russian Academy of Sciences, The Russian Comittee for the UNESCO Programme on Men and Biosphere, Moscov, 1991, 297 pp. Acta Theriologica 37: 270.
 28. Markowski J, Pucek Z, Ostbye E. 1991. Comparisons of metric and non-metric variability in two fluctuating populations of the Root Vole from different geographical areas. Tertium Internationalis Colloquium 'Podents and Spatium III', Lugudunum (abstr.).: 101.
 29. Pucek Z. 1989. Conservation Strategy of European bison. 29th Symposium of the British Ecological Society 'The Scientific Management of Temporate Communities for Conservation', 4-6 April 1989, Southampton (poster)..
 30. Pucek Z. 1989. Conservation Strategy of European bison. 64th Meeting of the Species Survival Commision, IUCN, 20-22 August 1989, Roma. (poster)..
 31. Pucek Z. 1989. Recenzja: Bannister J. L. et al. 1988: Zoological Catalog of Australia, 5. Mammalia. Australian Government Publishing Service, Canberra, pp. 273. Acta Theriologica 34: 171-172.
 32. Pucek Z. 1989. Recenzja: Curry-Lindahl K., 1988: Däggdjur, Groddjur & Kräldjur (Mammals, Amphibians and Reptiles - Ssaki, płazy, gady). Norsteds Förlag, Stockholm, 396pp. Acta Theriologica 34: 171.
 33. Pucek Z. 1989. Recenzja: Roonwal M. M., 1987: Recent Advances in Rodentology in India. Record of the Zoological Survey of India. Misc. Publ. 105 pp. Acta Theriologica 34: 173.
 34. Pucek Z. 1989. Recenzja: Sterling K. B. (ed), 1987: An International history of Mammalogy. Vol. I. eastern europe and Fennoscandia. One Word Press, Bel Air Maryland, 198 pp. Acta Theriologica 34: 172-173.
 35. Bogdanowicz W, Pucek Z. 1989. Trends in skull morphology of Sorex araneus in Poland. 29th Symposium of the British Ecological Society 'The Scientific Management of Temporate Communities for Conservation', 4-6 April 1989, Southampton (poster)..
 36. Markowski J, Pucek Z, Markowska M, Fronczak E, Buchalczyk T. 1987. Niektóre parametry rozrodu nornika północnego Microtus oeconomus (Pallas, 1776). XIV Zjazd Pol. Tow. Zool., Szczecin 1987 (streszcz.) .: 149-149.
 37. Pucek Z. 1986. European bison. Species Newsletter of the Species Survival Commission 7: 9-10.
 38. Pucek Z. 1986. Żubry w nowym resorcie. Życie Warszawy 7 (13084), z dnia 9.I.1986(13084).
 39. Pucek Z, Jaczewski Z, Ryszkowski L, Żurowski W. 1985. Trzeci Międzynarodowy Kongres Teriologiczny, Helsinki 1982. Third International Theriological Congress, Helsinki 1982. Przegląd Zoologczny 29 (1): 133-139.
 40. Pucek Z. 1984. Księga Rodowodowa Żubra. Przegląd Zoologiczny 28: 426-435.
 41. Pucek Z. 1984. Księga Rodowodowa Żubrów. Przegląd Zoologiczny 28: 426-435.
 42. Pucek Z. 1984. Recenzja: McDonald J. N., 1981: North American Bison. Their Classification and evolution. Univ. California Press, Berkley, Los Angeles, London: 316 pp. Acta Theriologica 29: 174,186-174,186.
 43. Pucek Z. 1984. Żubry, łosie i ryjówki. Rozmowa z prof. Zdzisławem Puckiem - kierownikiem Zakładu Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Rozmawiał J. Niczyporowicz, pisał Z.P. Kurier Podlaski 81 (224) 20-23 IV 1984: 14-14.
 44. Pucek Z. 1983. Recenzja: Hutterer D. C. D., 1983: The shrews of Nigeria (Mammalia: Soricidae). Bonner Zoologische Monographien, no 18. Zool. Forschungsinstitut und Museum A Koenig: pp 79, Bonn. Acta Theriologica 28: 208-208.
 45. Pucek Z. 1983. Recenzja: W. Bes, G. E. Glass, R. S. Hofman, R. R. Peterson, 1981: Mammal in Kansas Univ. of Kansas Museum of Natural History. Public Education Series No 7, Lawrence, IX+300pp. Acta Theriologica 28: 128-128.
 46. Pucek Z, Raczyński J. 1982. Atlas of Polish Mammals. Third Intern. Theriol. Congr. Helsinki (abstr.).: 197-197.
 47. Pucek Z. 1982. O gospodarowaniu populacją dzików w Polsce. Stanowisko Komisji Zwierząt Łownych i Rzadkich PAN. Łowiec polski 4 (1639)(1639): 22.
 48. Markowski J, Pucek Z, Buchalczyk T. 1982. Spatial distribution of the root vole population. Third Intern. Theriol. Congr., Helsinki (abstr.).: 151-151.
 49. Pucek Z. 1981. Recenzja: K. Curry-Lindahl, Der Berglemming, Lemmus lemmus. Die neue Brehm-Bücherie 526. A Ziemsen Verl. Wittenberg Lutherstadt, 1980. Acta Theriologica 26: 206-206.
 50. Pucek Z. 1981. Stan badań nad fauną ssaków Polski. Przegląd Zoologiczny 25: 349-355.
 51. Pucek Z. 1980. List do Redakcji. Przegląd Zoologczny 21: 151-151.
 52. Pucek Z. 1979. Recenzja: Corbet G. B. & Southern H. N. (Eds): The handbook of British Mammals. 2nd edition. Backwell Sci. Publ., Oxford, XXXII+520pp. Acta Theriologica 24: 60,84-60,84.
 53. Pucek Z. 1979. Recenzja: Niethamer J. & Krapp F. (Eds): Handbuch der Saügetiere Europas. Bd 1. Rodentia. Akad. Verlag, Wiesbaden, 1978, 476 pp. Acta Theriologica 24: 92,108-92,108.
 54. Markowski J, Pucek Z. 1979. Zmienność cech niemetrycznych w populacji nornika północnego Microtus oeconomus (Pallas, 1776). XII Zjazd Pol. Tow. Zool., Poznań 3-6 IX 1979 (streszcz.).: 113-113.
 55. Pucek Z. 1978. 'W kraju' Czy zwierzynie grozi zagłada? Polityka 39 (1126 XXII) Sep 30 : 2.
 56. Buchalczyk T, Pucek Z. 1978. The succession of small mammals in a drained peat-bog. II Int. Theriol. Congr. 20-27 June, 1978, Brno: 193 (abstr.).: 193-193.
 57. Bobek B, Dzięciołowski R, Fruziński B, Pucek Z, Tomek A. 1977. Raport o stanie zwierzyny grubej. Łowiec Polski 6/1537/(1537): 3-4.
 58. Pucek Z. 1977. Recenzja: Martin Eisentraut: Das Gaumenfaltenmuser der Saügetiere und seine Bedeutung für Stammgeschichtliche und taxonomische Untersuchungen. Bonner Zoologische Monographien 8: 1-124, Bonn, 1976. Acta Theriologica 22: 336-336.
 59. Pucek Z. 1977. Recenzja: Urbanski J. and Taborski A. (Eds) The Zoological Garden in Poznań. The history and perspective of development. Polish Sc. Publ. Warszawa-Poznań 1975, 302 pp. Acta Theriologica 22: 224-224.
 60. Pucek Z. 1976. Dejatelnost' teriologičeskoj Sekcji Pol'skogo zoologičeskogo obščestwa. Zoologičeskij Žhurnal 55 (8): 1270-1271.
 61. Pucek Z. 1976. Recenzja: D. & N. Chapman: Fallow Deer. Their history, distribution and biology. Taren Dalton Ltd., Lavenham, Suffolk, 1975, 271 pp.. Acta Theriologica 21: 374-374.
 62. Pucek Z. 1976. Recenzja: Hansson L. & Nilsson B. (Eds.): Biocontrol of Rodents. Ecol. Bull. No 19, Swedish Nat. Sc. Council, Stockholm 1975, 306 pp. Acta Theriologica 21: 498, 542-498, 542.
 63. Pucek Z. 1976. Sprawozdanie z działalności Sekcji Teriologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego w okresie od września 1972 do września 1975. Przegląd Zoologczny 20 (2): 238-239.
 64. Pucek Z. 1975. Odruch zanurzenia u człowieka. Wszechświat 7-8 (2141-42)(214): 207.
 65. Pucek Z. 1975. Recenzja: Bil Gilbert: Chulo. Alfred A. Knop, New York, 1973, pp. XVIII+X+290. Wszechświat 10 (2144): 266-267.
 66. Pucek Z. 1975. Recenzja: M. M. Meagher: The bison of Yellowstone National Park. Bizon Parku Narodowego Yellowstone. National Park Service, Scientific Monograph Series No. 1:1-161 + XVIpp. Printing Office, Washington, 1973. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 31 (5): 80-82.
 67. Pucek Z. 1975. Recenzja: T. McHugh: The time of bufflo. alfred A. Knopt, New Your, 1972, XXIV+XXV+339pp. Acta Theriologica 20: 236-236.
 68. Pucek Z. 1975. Sprawozdanie z działalności Białowieskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Zoologicznego w okresie 31 VIII 1969 - 30 IX 1972. Przegląd Zoologczny 19 (1): 124-124.
 69. Pucek Z. 1975. Sprawozdanie z działalności Sekcji Teriologicznej PTZool. w okresie od września 1969 do września 1972. Przegląd Zoologczny 19 (1): 121-122.
 70. Pucek Z. 1974. Kształcenie dla nauki. Życie Warszawy (dod. Życie i Nowoczesność, 2-3 stycznia 1974) 160: 4.
 71. Pucek Z. 1974. Recenzja: J. Olert: Cytologisch-morphologische Untersuchungen an der Waldspitzmaus (Sorex araneus Linne' 1758) und der schabrackenspitzmaus (Sorex gemellus Ott 1968) (Mammalia - Insectivora). Veroffentl. Univ. Insbruck 76, 73pp, 1973 . Acta Theriologica 19: 258-258.
 72. Pucek Z. 1973. Stan i perspektywy rozwoju teriologii w Polsce. Przegląd Zoologiczny 17: 329-339.
 73. Pucek Z, Gębczyńska Z. 1972. Sprawozdanie z działalności niektórych oddziałów Polskiego Towarzystwa Zoologicznego za okres 1965-1969. Oddział Białostocki. Przegląd Zoologiczny 16(3): 352-352.
 74. Pucek Z. 1972. Sprawozdanie z działalności Sekcji Teriologicznej. Przegląd Zoologiczny 16(3): 348-350.
 75. Pucek Z. 1972. Sprawozdanie z walnych zebrań (zebrań sprawozdawczo-wyborczych) niektórych Sekcji Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Lublin, 24 IX 1969 r. i z działalności Sekcji za okres 1965-1969. Sekcja Teriologiczna. Przegląd Zoologiczny 16(3): 348-348.
 76. Pucek Z. 1972. Stan i perspektywy badań nad żubrem w Polsce. Postępy Restytucji Żubra 3.
 77. Pucek Z. 1971. Prawda o bobrach na kanale Augustowskim. Gazeta Białostocka. Magazyn 36 (6110), z dnia 6.II.1971(6110).
 78. Pucek Z. 1971. Recenzja: P. B. Jurgenson. Ochotniči zveri i pticy (prikladnaja ekologija) [Ssaki i ptaki łowne (ekologia stosowana)]. Wyd. "Lesnaja promyšlennost", Moskwa 1968. Przegląd Zoologiczny 15(2): 208-208.
 79. Pucek Z. 1970. August /Gustaw/ Dehnel. Folia biologica 18: 2.
 80. Pucek Z. 1970. Konferencja poświęcona ekologii i szkodliwości gryzoni. Kosmos A 19, 4 (105)(1): 456-459.
 81. Pucek Z. 1970. Niezwykłe przykłady zmienności u ssaków. Mcs., str. 9. Audycja Międzynar. Uniwersytetu Radiowego..
 82. Pucek Z. 1969. Czy żubr trafi na nasze stoły? Gazeta Białostocka. Magazyn 69 (5476) 22-23.III.1969(5476).
 83. Pucek Z. 1969. Recenzja: F. B. Golley & H. K. Buechner (Eds). A practical guide to the study of the productivity of large herbivores. IBP Handbook No. 7, Blackwell Sc Publ. Oxford and Edinburgh, 1968, XII, 308pp. Acta Theriologica 14: 426-426.
 84. Pucek Z. 1969. Łoś i ryjówka. Życie Warszawy 26 nr 277(8122) 20.XI.1969.
 85. Pucek Z. 1968. Nietypowa wieś. Gazeta Białostocka. Magazyn 59 (5158) 9-10.III.1968(5158): 6.
 86. Pucek Z. 1967. (Głos w dyskusji) There are two further aspects. Acta Theriologica 12: 491.
 87. Pucek Z. 1967. Bóbr europejski w Polsce. Przyroda Polska 11: 12-13.
 88. Olszewski JL, Pucek Z. 1967. Changes in numbers of rodents in National Park of Białowieża. Meeting of Polish Working Group on Small Mammals, PT Section, IBP. February 10-11, 1967. /Abstracts/. Small Mammals Newsletter 3: 13-14.
 89. Pucek Z. 1967. Nowe kopie ważnych dzieł zoologicznych. Przegląd Zoologiczny 11: 449.
 90. Pucek Z. 1967. Recenzja: Miller G.S. "Catalogue of the mammals of Western Europe". British Mus Nat Hist, London 1912. Johnson reprint co., New York-London, 1966. Zeitschrift für Säugetierkunde 32(5): 318-319.
 91. Pucek Z. 1967. Trzecia Polsko-Radziecka Konferencja w sprawie hodowli żubrów w Puszczy Białowieskiej /18-21 kwietnia 1967/. Kosmos A 165: 567-573.
 92. Pucek Z. 1967. W sprawie artykułu - Białowieski Park Narodowy. Wszechświat 9 (1990)(1990): 232.
 93. Pucek M, Pucek Z. 1966. Czynniki hormonalne, behaviour a populacja. Kosmos A 15: 45-51.
 94. Pucek Z. 1966. Ssaki są zmienne. Poland 1 (137)(137): 12-13.
 95. Pucek Z. 1965. Badania teriologiczne w Białowieży. Parki Narodowe, Biul. Informacyjny 2: 20-22.
 96. Pucek Z. 1965. Działalność Zakładu Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Rocznik Białostocki 7: 229-238.
 97. Southern HN, Pucek Z. 1965. Recenzja: S. I. Ognev (1928): Mammals of Western Europe and Northern Asia: vol. I: Insectivora and Chiroptera, VIII, 502p, S. I. Ognev (1931): vol. II: Carnivora (Fissipedia), VIII, 605 p, S. I. Ognev (1935): Mammals of USSR and Adjacent Countries: vol. I. Journal of Animal Ecology 34: 204.
 98. Pucek Z. 1965. Recenzja: The Handbook of British Mammals, edited for the Mammal Society of the British Isles by H.N. Southern. Blackwell Sci Publ, Oxford 1964. Przegląd Zoologiczny 9(3): 326-328.
 99. Andrzejewski R, Pucek Z. 1965. Z badań nad zającem w polsce. 4. Przegląd dalszych prac o zającu i wypływające z nich wnioski. Łowiec Polski 9 (1252)(1252): 4-5.
 100. Pucek Z. 1964. August Dehnel, his life and work. Acta Theriologica 8(1): 1-10. PDF
 101. Pucek Z. 1964. Studies on the European hare. Preface. Acta Theriologica 9(12): 9-12.
 102. Pucek Z. 1963. August Dehnel /25.VI.1905 - 22.XI.1962/. Przegl. Zoologiczny 7(4): 317-326. PDF
 103. Pucek Z. 1963. Wewnątrzgatunkowa zmienność ssaków. Kosmos A 12(6): 516-519.
 104. Pucek Z. 1961. Dentition in the genus Sorex Linnaeus, 1758. Przegl. Zoologiczny 5 (3): 288-289.
 105. Pucek Z, Olszewska N. 1961. Polish Theriological bibliography, 1959-1961. Acta Theriologica 5 (20): 301-328.
 106. Pucek Z. 1961. S.I. Ognev i jego dzieło 'Zwieri SSSR i prileżaszczich stran' (w 10 rocznice śmierci). Przegl. Zoologiczny 5 (4): 315-322.
 107. Pucek Z. 1961. Skład uzębienia w rodzaju Sorex Linneaus, 1758. Przegląd Zoologiczny 5,3: 288-289.
 108. Pucek Z. 1961. W sprawie recenzji książki Van den Brinka 'Die Säugetiere Europas...'. Przegl. Zoologiczny 5(2): 174-175.
 109. Pucek Z. 1960. 700 tytułów nowych czasopism rocznie. Kosmos 9(5): 543-546.
 110. Pucek Z. 1959. Dojrzewanie płciowe ryjówek (Sorex) w pierwszym kalendarzowym roku życia. Streszczenia Referatów na Zjazd Anatomów i Zoologów Polskich w Krakowie: 173-175.
 111. Pucek Z. 1959. Uwagi o stosunku płci i proporcjach grup wiekowych u Sorex araneus araneus L. Streszczenia Referatów na Zjazd Anatomów i Zoologów Polskich w Krakowie: 175-176.
 112. Pucek Z. 1959. Zjawisko sezonowej zmienności czaszki u Sorex araneus L.. Kosmos A 7(4/39)(39): 307-310.
 113. Pucek Z. 1956. Żivaja łaboratorija prirody. Niva 1(5): 6.
 114. Pucek Z. 1955. Badania nad mechanizmem zmienności czaszki w cyklu życiowym Sorex araneus araneus L.. Kosmos A 4(2): 317-319.
 115. Pucek Z. 1955. Świat białowieskich ssaków. Gazeta Białostocka 49/194(194).

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści