Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Podgórski T, Apollonio M, Keuling O. 2018. Contact rates in wild boar populations: Implications for disease transmission. The Journal of Wildlife Management Link DOI: doi:10.1002/jwmg.21480
 2. Podgórski T, Śmietanka K. 2018. Do wild boar movements drive the spread of African Swine Fever? Transboundary and Emerging Diseases Link DOI: doi:10.1111/tbed.12910
 3. Apollonio M, Belkin VV, Borkowski J, Borodin OI, Borowik T, Cagnacci F, Danilkin AA, Danilov PI, Faybich A, Ferretti F, Gaillard JM, Hayward M, Heshtaut P, Heurich M, Hurynovich A, Kashtalyan A, Kerley GIH, Kjellander P, Kowalczyk R, Kozorez A, Matveytchuk S, Milner JM, Mysterud A, Ozolinš J, Panchenko DV, Peters W, Podgórski T, Pokorny B, Rolandsen ChM, Ruusila V, Schmidt K, Sipko TP, Veeroja R, Velihurau P, Yanuta G. 2017. Challenges and science-based implications for modern management and conservation of European ungulate populations. Mammal Research 62: 209-217. Link DOI: doi:10.1007/s13364-017-0321-5
 4. Sönnichsen L, Borowik T, Podgórski T, Plis K, Berger A, Jędrzejewska B. 2017. Survival rates and causes of mortality of roe deer Capreolus capreolus in a rural landscape, eastern Poland. Mammal Research 62: 141-147. Link DOI: doi:10.1007/s13364-017-0308-2
 5. Podgórski T, de Jong S, Bubnicki JW, Kuijper DPJ, Churski M, Jędrzejewska B. 2016. Drivers of synchronized vigilance in wild boar groups. Behavioral Ecology 27: 1097-1103. Link DOI: doi:10.1093/beheco/arw016
 6. Morelle K, Podgórski T, Prévot C, Keuling O, Lehaire F, Lejeune P. 2015. Towards understanding wild boar Sus scrofa movement: a synthetic movement ecology approach. Mammal Review 45: 15-29. Link DOI: doi:10.1111/mam.12028
 7. Massei G, Kindberg J, Licoppe A, Gačić D, Šprem N, Kamler J, Baubet E, Hohmann U, Monaco A, Ozoli?š J, Cellina S, Podgórski T, Fonseca C, Markov N, Pokorny B, Rosell C, Náhlik A. 2015. Wild boar populations up, numbers of hunters down? A review of trends and implications for Europe. Pest Management Science 71: 492-500. Link DOI: doi:10.1002/ps.3965
 8. Kusza Sz, Podgórski T, Scandura M, Borowik T, Jávor A, Sidorovich VE, Bunevich AN, Kolesnikov M, Jędrzejewska B. 2014. Contemporary Genetic Structure, Phylogeography and Past Demographic Processes of Wild Boar Sus scrofa Population in Central and Eastern Europe. PLOS one 9(3) e91401: 1-11. Link DOI: doi:10.1371/journal.pone.0091401
 9. Podgórski T, Lusseau D, Scandura M, Sönnichsen L, Jędrzejewska B. 2014. Long-Lasting, Kin-Directed Female Interactions in a Spatially Structured Wild Boar Social Network . PLOS one 9(6) e99875: 1-11. Link DOI: doi:10.1371/journal.pone.0099875
 10. Podgórski T, Scandura M, Jędrzejewska B. 2014. Next of kin next door – philopatry and socio-genetic population structure in wild boar. Journal of Zoology 294: 190-197. Link DOI: doi:10.1111/jzo.12167
 11. Kusza Sz, Priskin K, Ivankovic A, Jędrzejewska B, Podgórski T, Javor A, Mihok S. 2013. Genetic characterization and population bottleneck in the Hucul horse based on microsatellite and mitochondrial data. Biological Journal of the Linnean Society 109 (1): 54-65. Link DOI: doi: 10.1111/bij.12023
 12. Keuling O, Baubet E, Duscher A, Ebert C, Fischer C, Monaco A, Podgórski T, Prevot C, Ronnenberg K, Sodeikat G, Stier N, Thurfjell H. 2013. Mortality rates of wild boar Sus scrofa L. in central Europe. European Journal of Wildlife Research 59(6): 805-814. Link DOI: doi:10.1007/s10344-013-0733-8
 13. Podgórski T, Baś G, Jędrzejewska B, Sönnichsen L, Śnieżko S, Jędrzejewski W, Okarma H. 2013. Spatiotemporal behavioral plasticity of wild boar (Sus scrofa) under contrasting conditions of human pressure: primeval forest and metropolitan area. Journal of Mammalogy 94 (1): 109-119. Link DOI: doi:10.1644/12-MAMM-A-038.1
 14. Podgórski T, Schmidt K, Kowalczyk R, Gulczyńska A. 2008. Microhabitat selection by Eurasian lynx and its implications for species conservation. Acta Theriologica 53: 97-110. PDF
 15. Schmidt K, Podgórski T, Kowalczyk R, Gulczyńska A. 2007. O wymaganiach środowiskowych rysia eurazjatyckiego (Lynx lynx) do bezpośredniego wykorzystania w aktywnej ochronie gatunku w Polsce W: Siedliska i gatunki wskaźnikowe w lasach. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 2/3 (16): 446-456.

Książki

 1. Lewandowski W, KOWALCZYK R, Bienias S, Bernatek A, Jakiel M, GÓRNY M, Kupczyk-Kuriata P, Bienias A, Duduś L, Gorczewski A, PODGÓRSKI T. 2015. . WWF Polska, Warszawa.
 2. Lewandowski W, KOWALCZYK R, Bienias S, Bernatek A, Jakiel M, GÓRNY M, Kupczyk-Kuriata P, Bienias A, Duduś L, Gorczewski A, PODGÓRSKI T. 2015. Program Ochrony Północnego Korytarza Ekologicznego. WWF Polska, Warszawa.

Rozdziały w książkach

 1. Keuling O, Podgórski T, Monaco A, Melletti M, Merta D, Albrycht M, Genov PV, Gethöffer F, Vetter SG, Jori F, Scalera R, Gongora J. 2017. Eurasian Wild Boar Sus scrofa (Linnaeus, 1758). W: Ecology, Conservation and Management of Wild Pigs and Peccaries.Red. Melletti M. & Meijaard E., Eds. Cambridge University Press, UK: 202-233.
 2. Podgórski T. 2016. Behawior i ekologia dzika w kontekście rozprzestrzeniania się ASF. W: Afrykański pomór świń.Red. Red. Pejsak Z.,Truszczyński M.. Wydawnictwo PIWet-PIB, Puławy: 45-48.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Bobiec A, Buchholz L, Churski M, Chylarecki P, Fałtynowicz W, Gutowski JM, Jaroszewicz B., Kuijper DPJ, Kujawa A, Mikusek R, Mysłajek RW, Nowak S, Pawlaczyk P, Podgórski T, Walankiewicz W, Wesołowski T, Zub K. 2016. Dlaczego martwe świerki są potrzebne w Puszczy Białowieskiej? Las Polski 7: 14.
 2. Bobiec A, Buchholz L, Churski M, Chylarecki P, Fałtynowicz W, Gutowski JM, Jaroszewicz B., Kuijper DPJ, Kujawa A, Mikusek R, Mysłajek RW, Nowak S, Pawlaczyk P, Podgórski T, Walankiewicz W, Wesołowski T, Zub K. 2016. Dlaczego martwe świerki są potrzebne w Puszczy Białowieskiej? Głos Białowieży 3: 12-16.
 3. Sönnichsen L, PODGÓRSKI T. 2014. Einfluß von Lebennsräumen – Stadtsau versus Landei. Wild und Hund 18: 16-21.
 4. Schmidt K, Podgórski T, Kowalczyk R. 2006. Ryś a gospodarka leśna. Las Polski 22: 15-17.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści