Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Kołodziej-Sobocińska M, Brzeziński M, Niemczynowicz A, Zalewski A. 2018. High parasite infection level in non-native invasive species: It is just a matter of time. Ecography 41 (8): 1283-1294. Link DOI: doi:10.1111/ecog.03362
 2. Niemczynowicz A, Świętochowski P, Brzeziński M, Zalewski A. 2017. Non-native predator control increases the nesting success of birds: American mink preying on wader nests. Biological Conservation 212: 86-95. Link DOI: doi:10.1016/j.biocon.2017.05.032
 3. Hurníková Z, KOŁODZIEJ-SOBOCIŃSKA M, Dvorožňáková E, Niemczynowicz A, Zalewski A. 2016. An invasive species as an additional parasite reservoir: Trichinella in introduced American mink (Neovison vison). Veterinary Parasitology 231: 106-109. Link DOI: doi: 10.1016/j.vetpar.2016.06.010
 4. Niemczynowicz A, Świętochowski P, Zalewski A, Chętnicki W. 2015. Facultative Interspecific Brood Parasitism in Colonial Breeding Waterbirds in Biebrza National Park, Poland. Waterbirds 38: 282-289.
 5. Brzeziński M, Zalewski A, Niemczynowicz A, Jarzyna I, Suska-Malawska M. 2014. The use of chemical markers for the identification of farm escapees in feral mink populations. Ecotoxicology 23: 767-778. Link DOI: doi:10.1007/s10646-014-1213-y

Książki

Rozdziały w książkach

 1. Niemczynowicz A, Brzeziński M, Zalewski A. 2014. Wpływ intensywności usuwania norki amerykańskiej (Neovison vison) na strukturę jej populacji w czterech parkach narodowych. W: Ekologia i wpływ na środowisko gatunków inwazyjnych.Red. Red. Ulbrych Ł., Jankow W., Zalewski A., Wypychowski K.. Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno: 139-151.
 2. Niemczynowicz A, Chętnicki W, Raczyński J. 2012. Wydra - jej biologia i znaczenie w biotopach wodnych i lądowych. W: Wydra - mój przyjaciel. Materiały prezentowane podczas sesji naukowej zorganizowanej w ramach XVII Spotkań z Naturą i Sztuką UROCZYSKO. Stowarzyszenie UROCZYSKO, Supraśl: 9-16.
 3. Niemczynowicz A, Brzeziński M, Domagała M, Zalewski A. 2010. „Obcy w natarciu” - czyli norka amerykańska (Neovison vison) w Drawieńskim Parku Narodowym. W: Dynamika procesów przyrodniczych w zlewni Drawy i Drawieńskiego Parku Narodowego.Red. Nowak B, Grześkowiak A, red. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu i Polskie Towarzystwo Geofizyczne, Poznań: 106-115.
 4. Niemczynowicz A. 2008. Struktura przestrzenna i dynamika populacji bobra (Castor fiber) w Lasach Skaliskich ostatniego 10-lecia. W: Bóbr – wielki budowniczy. Materiały prezentowane podczas sesji naukowej zorganizowanej w ramach XIII Spotkań z Naturą i Sztuką UROCZYSKO. Stowarzyszenie UROCZYSKO, Supraśl: 67-76.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Plis K, Wereszczuk A, Niemczynowicz A, Borowik t. 2016. Ssaki kopytne - wskaźniki liczebności populacji, struktura i różnorodość gatunkowa zespołu [W: Wielcy uczeni z małych miasteczek. Podlascy uczniowie, naukowcy i leśnicy na tropach zwierząt].: 39-50.
 2. Niemczynowicz A, Świętochowski P. 2015. Obce jaja – niezłe jaja, czyli krótko o pasożytnictwie lęgowym. Biebrzańskie Wieści. Gazeta informacyjna Biebrzańskiego Parku Narodowego 18: 6-7.
 3. Niemczynowicz A. 2014. Szop pracz - co o nim myśleć? Nasza Biebrza 47: 4-5.
 4. Niemczynowicz A. 2014. Tropem szopa. Zagadki Profesora Łosia. Nasza Biebrza 43: 7-7.
 5. Niemczynowicz A. 2013. Bocianie klekotanie, czyli jak to jest z bocianami. Nasza Biebrza 40: 4-5.
 6. Niemczynowicz A. 2011. Bóbr - europejski gigant. Ekonatura 87: 14-15.
 7. Niemczynowicz A. 2009. Norka amerykańska (Neovison vison) – kłopotliwy przybysz. Nasza Biebrza. Czasopismo Biebrzańskiego Parku Narodowego 29: 4-5.
 8. Niemczynowicz A, Tałałaj P. 2007. Trudne pytania: Po co płazom płotki? Nasza Biebrza. Czasopismo Biebrzańskiego Parku Narodowego 22: 3-4.

Inne

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści