Skocz do treści

Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża


Publikacje

Wyszukiwarka publikacji

Artykuły naukowe

 1. Niedziałkowski K, Komar E, Pietrzyk-Kaszyńska A, Olszańska A, Grodzińska-Jurczak M. 2018. Discourses on Public Participation in Protected Areas Governance: Application of Q Methodology in Poland. Ecological Economics 145: 401-409. Link DOI: doi:10.1016/j.ecolecon.2017.11.018
 2. Niedziałkowska M, Jędrzejewska B, Danyłow J, Niedziałkowski K. 2016. Diverse rates of gene flow and long-distance migration in two moose Alces alces subpopulations in Europe. Mammal Research 61: 171-178. Link DOI: doi:10.1007/s13364-016-0274-0
 3. Niedziałkowska M, Hundertmark KJ, Jędrzejewska B, Sidorovich VE, Zalewska H, Veeroja R, Solberg E, Laaksonen S, Sand H, Solovyev VA, Sagaydak A, Tiainen J, Juskaitis R, Done G, Borodulin VA, Tulandin EA, Niedziałkowski K. 2016. The contemporary genetic pattern of European moose is shaped by postglacial recolonization, bottlenecks, and the geographical barrier of the Baltic Sea. Biological Journal of the Linnean Society 117: 879-894. Link DOI: doi:10.1111/bij.12713
 4. Niedziałkowski K, Pietrzyk-Kaszyńska A, Pietruczuk M, Grodzińska-Jurczak M. 2015. Assessing participatory and multi-level characteristics of biodiversity and landscape protection legislation: the case of Poland. Journal of Environmental Planning and Management Link DOI: doi: 10.1080/09640568.2015.1100982
 5. Niedziałkowska M, Hundertmark KJ, Jędrzejewska B, Niedziałkowski K, Sidorovich VE, Górny M, Veeroja R, Solberg EJ, Laaksonen S, Sand H, Solovyev VA, Shkvyria M, Tiainen J, Okhlopkov IM, Juškaitis R, Done G, Borodulin VA, Tulandin EA, Jędrzejewski W. 2014. Spatial structure in European moose (Alces alces): genetic data reveal a complex population history . Journal of Biogeography 41: 2173-2184. Link DOI: doi:10.1111/jbi.12362
 6. Niedziałkowski K, Blicharska M, Mikusiński G, Jędrzejewska B. 2014. Why is it difficult to enlarge a protected area? Ecosystem services perspective on the conflict around the extension of the Białowieża National Park in Poland. Land Use Policy 38: 314-329. Link DOI: doi:10.1016/j.landusepol.2013.12.002
 7. Niedziałkowski K, Paavola J, Jędrzejewska B. 2013. Governance of biodiversity in Poland before and after the accession to the EU: the tale of two roads. Environmental Conservation 40: 108-118. Link DOI: doi: 10.1017/S0376892912000288
 8. Cent J, Mertens C, Niedziałkowski K. 2013. Roles and impacts of non-governmental organizations in Natura 2000 implementation in Hungary and Poland. Environmental Conservation 40: 119-128. Link DOI: doi: 10.1017/S0376892912000380
 9. Niedziałkowski K, Paavola J, Jędrzejewska B. 2012. Participation and Protected Areas Governance: the Impact of Changing Influence of Local Authorities on the Conservation of the Bialowieza Primeval Forest, Poland. Ecology and society 17

Książki

 1. Pietrzyk-Kaszyńska A, Rechciński M, Olszańska A, Mączka K, Matczak P, Niedziałkowski K, Cent J, Peek B, Grodzińska-Jurczak M. 2016. Usługi ekosystemów na obszarach cennych przyrodniczo z perspektywy różnych grup interesariuszy. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.

Rozdziały w książkach

 1. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Niedziałkowski K, Wójcik MJ. 2010. Rekomendacje do strategii ochrony żubra w Puszczy Białowieskiej. W: Ochrona żubra w Puszczy Białowieskiej. Zagrożenia i perspektywy rozwoju populacji.Red. Kowalczyk R, Ławreszuk D, Wójcik MJ, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 211-217.
 2. Niedziałkowski K. 2010. Zakład Badania Ssaków w Białowieży. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej. Wydanie II zmienione..Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM, red. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 199-206.
 3. Niedziałkowski K. 2009. Ochrona przyrody i krajobrazu we współdziałaniu z lokalnymi społecznościami na przykładzie parków narodowych w Anglii. W: Trwałość i efektywność ochrony przyrody w polskich parkach narodowych.Red. A. Andrzejewska, A. Lubański. Kampinoski Park Narodowy, Izabelin: 67-79.
 4. Niedziałkowski K, Jędrzejewski W, Nowak S. 2009. Propozycje zmian prawnych związanych z ochroną korytarzy ekologicznych. W: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce" Białowieża, 20-22 XI 2008 r.Red. Jędrzejewski W, Ławreszuk D. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 268-271.
 5. Niedziałkowski K. 2009. Wdrażanie systemu ochrony łączności ekologicznej na przykładzie wybranych krajów europejskich. W: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce" Białowieża, 20-22 XI 2008 r.Red. Jędrzejewski W, Ławreszuk D. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 29-34.
 6. Ławreszuk D, Jędrzejewski W, Niedziałkowski K. 2009. Wytyczne do strategii wdrażania koncepcji ochrony łączności ekologicznej w Polsce - wyniki ankiety przeprowadzonej podczas konferencji w Białowieży. W: Ochrona łączności ekologicznej w Polsce. Materiały konferencji międzynarodowej "Wdrażanie koncepcji korytarzy ekologicznych w Polsce" Białowieża, 20-22 XI 2008 r.Red. Jędrzejewski W, Ławreszuk D. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 303-308.
 7. Niedziałkowski K. 2004. Mammal Research Institute in Białowieża. W: Essays on mammals of Białowieża Forest.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Mammal Research Institute PAS, Białowieża: 191-196.
 8. Wójcik JM, Jędrzejewski W, Niedziałkowski K. 2004. The European Bison Programme – Is it possible to combine nature conservation and regional development? W: Proceedings of the Conference “European Bison Conservation”.Red. red. M. Krasińska, D. Daleszczyk. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieza: 140-144.
 9. Niedziałkowski K. 2004. Zakład Badania Ssaków w Białowieży. W: Eseje o ssakach Puszczy Białowieskiej.Red. Jędrzejewska B, Wójcik JM. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża: 197-202.

Artykuły popularnonaukowe

 1. Wesołowski T, Gutowski JM, Jaroszewicz B, Kowalczyk R, Niedziałkowski K, Rok J, Wójcik JM. 2018. Park Narodowy Puszczy Białowieskiej – ochrona przyrody i rozwój lokalnych społeczności. Forestbiology. PDF
 2. Kowalczyk R, Gutowski JM, Jaroszewicz B, Niedziałkowski K, Rok J, Wesołowski T, Wójcik JM. 2018. Puszcza Białowieska Park narodowy Ochrona i rozwój regionalny.. PDF
 3. Niedziałkowski K. 2013. International scientific collaboration of the PAS Mammal Research Institute in Bialowieża. Polish Academy of Sciences. Annual Report: 103-104.
 4. Niedziałkowski K, Wójcik JM. 2005. Program Żubr – nowe podejście do ochrony żubra i wizja zrównoważonego rozwoju południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Żubr. Zagłada i ocalenie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w ramach X Jubileuszowych Spotkań z Naturą i Sztuką, Uroczysko 2005, Supraśl 30.05.2005 : 49-60.
 5. Wójcik JM, Niedziałkowski K. 2005. The Bison Programme – a new approach to the bison protection and a vision of sustainable development of a southern-east part of the Podlaskie Province. Żubr. Zagłada i ocalenie. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w ramach X Jubileuszowych Spotkań z Naturą i Sztuką, Uroczysko 2005, Supraśl 30.05.2005 : 61-62.

Inne

 1. Niedziałkowski K. 2012. Institutional dynamics of nature conservation policy in Poland. Rozprawa doktorska. The University of Leeds, Leeds : 1-278.

© 2011 Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży

Wróć do treści