28.11.2014. Nowy komiks naukowy IBS

Nasz kolejny komiks naukowy przedstawia w skrótowej formie wyniki analiz zróżnicowania mitochondrialnego DNA łosi zamieszkujących obszar Europy, które są zaprezentowane w publikacji: "Spatial structure in European moose (Alces alces): genetic data reveal a complex population history".