Najlepszy ze złych kompromisów - Ewolucyjne czynniki kształtujące socjalność

Aktualne projekty badawcze

Kierownik projektu: Ireneusz Ruczyński

Cel projektu

Celem projektu jest zbadanie mechanizmów kształtujących ewolucję socjalności u nietoperzy.  Badania będą prowadzone na rzadkich w strefie umiarkowanej koloniach, jakie tworzą samce nietoperzy.

Metody:

Planuję zastosować kombinacje eksperymentów laboratoryjnych oraz obserwacji terenowych m.in. radiotelemtrię, respirometrię, obserwacje behawioralne.

Pomocnicy: Poszukujemy praktykantów i potencjalnych magistrantów chcących wziąć udział w odłowach nietoperzy, nagrywaniu aktywności głosowej nietoperzy itp. w okresie od maja do października w latach 2015-2017. Minimalny czas współpracy to 3 miesiące. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem projektu: iruczyns@ibs.bialowieza.pl