Aktualne projekty międzynarodowe

 

Projekty międzynarodowe aktualnie realizowane

 

ENETWILD Wildlife: collecting and sharing data on wildlife populations, transmitting animal disease agents

dr Tomasz Podgórski

2017-2023

Europejski Urząd ds.Bezpieczeństwa Żywności (EFSA)