Żubr - Równowaga między pasożytem a żywicielem na przykładzie inwazji krwiopijnego nicienia Ashworthius sidemi

Tytuł projektu: Czynniki wpływające na kształtowanie się równowagi między pasożytem a żywicielem na przykładzie inwazji krwiopijnego nicienia Ashworthius sidemi u dziko żyjących żubrów (Bison bonasus) w Puszczy Białowieskiej

Projekt nr 2012/07/B/NZ8/00066, na lata 2013-2015

Kierownik projektu: Dr hab. Rafał Kowalczyk

Wykonawcy projektu:
Dr Marta Magdalena Kołodziej-Sobocińska (IBS PAN) - Główny wykonawca
Prof. dr hab. Aleksander Wiaczesław Demiaszkiewicz (Instytut Parazytologii PAN) - Główny wykonawca
Prof. dr hab. Małgorzata Krasińska (IBS PAN) - Wykonawca
Dr Jacek Lachowicz (Instytut Parazytologii PAN) - Wykonawca


Opis projektu:

Celem projektu jest zbadanie wpływu czynników biologicznych i środowiskowych na kształtowanie się równowagi w układzie pasożyt-żywiciel oraz reakcji odpornościowej żubra (Bison bonasus) na inwazję krwiopijnego nicienia Ashworthius sidemi w warunkach naturalnych. Analizowany będzie wpływ intensywności zarażenia A. sidemi, płci i wieku żubrów, zagęszczeń zimowych i związanego z nim poziomu stresu oraz zarażenia innymi gatunkami pasożytów na poziom reakcji odpornościowej żywiciela. Prowadzone badania pozwolą lepiej poznać mechanizmy inwazji biologicznych oraz reakcji obronnych dzikich zwierząt w warunkach naturalnych. Określenie parametrów krwi istotnie zmieniających się pod wpływem inwazji pasożyta pozwoli efektywnie monitorować stan zdrowotny żubrów oraz innych zwierząt, natomiast poznanie czynników wpływających na poziom reakcji odpornościowej pozwoli na wypracowanie naukowych podstaw zarządzania gatunkiem w celu łagodzenia potencjalnych skutków inwazji w innych populacjach żubrów.