Regulamin czytelni

 
Regulamin czytelni
 1. Czytelnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30
 2. Korzystających czytelni prosimy o:
  1. pozostawienie okrycia, teczek, toreb i wyłączonych telefonów komórkowych w pomieszczeniu personelu biblioteki,
  2. zachowanie ciszy w Czytelni,
  3. nie wynoszenie wydawnictw poza Czytelnię, bez wyraźnej zgody bibliotekarza,
  4. pozostawienie na stołach czasopism zdjętych z półek i wykorzystanych,
 3. Bieżące czasopisma są wypożyczane na okres dwóch tygodni.
 4. Książki z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone czytelnikowi wyjątkowo i na podstawie rewersu.

Regulamin wypożyczania

 1. Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.30
 2. Księgozbiór biblioteki otwarty jest dla pracowników ZBS i wszystkich zainteresowanych.
 3. Zbiory biblioteczne wypożyczane są pracownikom ZBS PAN na podstawie rewersu. Osoby spoza ZBS PAN wypożyczają zbiory w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. W wyjątkowych wypadkach jest możliwość wypożyczenia zbiorów, ale po wniesieniu kaucji pieniężnej, ustalonej przez kierownika biblioteki.
 4. Na każdą wypożyczoną na zewnątrz biblioteki książkę należy czytelnie wypełnić rewers biblioteczny.
 5. Biblioteka potwierdza zwrot wypożyczonej książki, oddając podpisaną część rewersu.
 6. Termin wypożyczeń:
  1. dla czytelników indywidualnych – 3 miesiące,
  2. dla bibliotek (wypożyczenia międzybiblioteczne) – 1 miesiąc. Na prośbę czytelnika i za zgodą bibliotekarza, termin zwrotu książki może być przedłużony.
 7. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu, biblioteka wysyła do czytelnika pisemne upomnienie.
 8. Uszkodzenia, zniszczenia i zagubienia:
  1. w przypadku zagubienia lub zniszczenia książki, czytelnik proszony jest o zgłoszenie tego faktu oraz odkupienie innego egzemplarza tej książki lub dokonanie wpłaty w wysokości 10-krotnie wyższej od antykwarycznej wartości zagubionego dzieła, ustalonej przez kierownika biblioteki,
  2. w indywidualnych przypadkach czytelnik proszony jest o kupienie książki wskazanej przez kierownika biblioteki,
  3. w przypadku uszkodzenia książki czytelnik powinien doprowadzić ją do stanu używalności, koszty uzupełnienia braków i ponownej oprawy, ponosi czytelnik lub instytucja wypożyczająca.