Emilia Hofman-Kamińska

Emilia Hofman-Kamińska

Asystent

e-mail

tel. (0048) 856827791

Zakład Ekologii Populacji

lista publikacji

Edukacja i stopnie badawcze

Magister: 2008, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Ochrona Środowiska;

Profil badawczy:

Zainteresowania Emilii Hofman-Kamińskiej obejmują ekologię żerowania, historię i zarządzanie populacjami dużych ssaków kopytnych (głównie żubra Bison bonasus). W swojej pracy magisterskiej analizowała użytkowanie terenów otwartych oraz czynniki wpływające na rozmiar i rozmieszczenie szkód w uprawach rolniczych powodowanych przez żubry w rejonie Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej. Prowadziła badania składu diety żubra metodą mikrohistologiczną i stworzyła fotograficzną bazę epidermy ponad 180 gatunków roślin występujących w Puszczy Białowieskiej. Obecnie realizuje projekt doktorski, mający na celu zbadanie wzorca użytkowania środowisk i diety żubra oraz gatunków referencyjnych: tura (Bos primigenius) i łosia (Alces alces) w Europie Środkowej i Wschodniej w okresie Holocenu na podstawie zawartości izotopów węgla i azotu w kościach oraz mikrośladów starcia uzębienia tych dużych roślinożerców.

Doświadczenie międzynarodowe:

Nagrody i wyróżnienia:

Projekty badawcze: