Projekt POMOST

Tytuł projektu: Mechanizmy długotrwałego utrzymywania się wąskiej strefy kontaktu dwóch linii filogenetycznych nornicy rudej Myodes Glareolus w pónocno-wschodniej Polsce

 

>> Opis projektu

>> Zespół badawczy

>> Aktualności

 

 

>> Finansowanie:

Projekt jest finansowany w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.