Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków

Biblioteka Instytutu Biologii Ssaków PAN jest specjalistyczną biblioteką gromadzącą zbiory przede wszystkim z zakresu teriologii (publikacje dotyczące ssaków całego świata), ale także ogólnej zoologii, ekologii, etologii, genetyki, ewolucjonizmu, zoogeografii, bioróżnorodności, ochrony przyrody, leśnictwa. Gromadzimy materiały pokonferencyjne, prace magisterskie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz podręczniki akademickie, atlasy, wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki, materiały audiowizualne i elektroniczne. W naszych zbiorach znajduje się bogate piśmiennictwo dotyczące Puszczy Białowieskiej.

Biblioteka IBS zajmuje się również sprzedażą wydawnictw publikowanych przez IBS PAN.

W latach 2011-2013 Biblioteka Instytutu realizowała projekt REPOZYTORIUM CYFROWE INSTYTUTÓW NAUKOWYCH. Cyfrowe publikacje można przeglądać pod adresem http://rcin.org.pl/ibs

Wielkość zbiorów

Według stanu z końca 2014 zbiory Biblioteki liczą 40 691 jednostek inwentarzowych:

  • 9 328 woluminów książek
  • 17 258 woluminów czasopism (95 tytułów bieżących)
  • 12 984 odbitek
  • 718 pozycji zbiorów specjalnych

Zasoby informacji dostępne w Bibliotece IBS PAN

Katalog on-line

W bazie znajdują się wszystkie wydawnictwa zwarte zgromadzone przez Bibliotekę. Sukcesywnie katalogowane są wydawnictwa ciągłe.

wejście do katalogu

Biologiczne czasopisma on-line z wolnym dostępem do pełnych tekstow

Kontakt

Joanna Łapińska - kierownik biblioteki, Małgorzata Szczerba - bibliotekarz,

W sprawie kupna książek prosimy o kontakt z Joanną Łapińską.

Udostępnianie zbiorów

Zbiory udostępniane są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:30

Regulamin biblioteki