10.12.2010. Kraina Żubra w PAP, Rzeczpospolitej i Teleekspresie

W ramach projektu LIFE - Kraina Żubra, na obszarze Puszczy Białowieskiej i w jej okolicach, rozmieszczono trzynaście znaków drogowych pt.: "Uwaga Kraina Żubra". Zadaniem znaków jest zarówno promocja regionu jak i projektu LIFE oraz jednocześnie ostrzeganie o możliwości spotkania żubrów, które często przekraczają drogi publiczne.

Materiały prasowe:

(Wiecej na stronach Krainy Żubra)